Thứ Hai, 15/7/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Tư, 26/6/2024 10:50'(GMT+7)

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng 38 phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Các đơn vị hành chính tại TP Hồ Chí Minh đang sắp xếp ngày càng tinh gọn, hiệu quả. (Ảnh: TTXVN)

Các đơn vị hành chính tại TP Hồ Chí Minh đang sắp xếp ngày càng tinh gọn, hiệu quả. (Ảnh: TTXVN)

Theo 38 phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn 10 quận có liên quan (quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận), có 6 phương án sáp nhập nguyên trạng 3 phường thành 1 phường; 23 phương án sáp nhập nguyên trạng 2 phường thành 1 phường và 9 phương án điều chỉnh địa giới ĐVHC để thành lập phường mới.

Phương án sắp xếp này được xây dựng dựa vào các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội; định hướng Quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2060, các định hướng quy hoạch đô thị.

Đại diện UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của TP Hồ Chí Minh phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô ĐVHC, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức chính trị, quản lý chính quyền cơ sở; cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội; phù hợp với các chủ trương và định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức lập phương án tổng thể sắp xếp đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch; trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật; việc xác định tên gọi của ĐVHC hình thành sau sắp xếp, lựa chọn vị trí đặt công sở, các chế độ, chính sách đặc thù.

Sau khi sắp xếp, các ĐVHC cấp xã có liên quan đều đảm bảo đúng định hướng quy hoạch, chất lượng đô thị sau sắp xếp theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mặt khác, trong quá trình tổ chức xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương../.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất