Thứ Bảy, 20/4/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Sáu, 19/7/2019 9:55'(GMT+7)

Thanh toán chi phí chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế

Làm thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Vietnam+)

Làm thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, rà soát lại chi phí.

Trước khi thực hiện thanh toán có biên bản xác nhận số tiền chưa được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán, số tiền đã được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán, số tiền trùng lặp giữa Phụ lục 02a hoặc Phụ lục 02b với Phụ lục 01 và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có).

Bảo hiểm Xã hội các tỉnh xác định các trường hợp người bệnh nằm ghép để thanh toán theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính.

Việc xác định số ngày giường người bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày (bao gồm cả người bệnh bảo hiểm y tế và người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị. Bảo hiểm Xã hội các tỉnh yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh cung cấp và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh bảo hiểm y tế.

Về chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước: Bảo hiểm Xã hội các tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh tổng hợp, rà soát ký biên bản xác nhận số tiền chưa thanh toán liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và theo hướng dẫn tại Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019, Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/4/2019 của BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh khẩn trương kiểm tra rà soát các chi phí nêu trên, xác định số tiền được thanh toán, số tiền không chấp nhận thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thực hiện thanh toán bổ sung các chi phí chưa được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019./.

Thuỳ Giang (Vietnam+)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất