Thứ Bảy, 13/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 18/5/2023 15:33'(GMT+7)

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 từ nguồn cán bộ khoa học trẻ

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thực hiện Kế hoạch số 290-KH/BTGTW, ngày 31/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyển dụng công chức năm 2023 từ nguồn cán bộ khoa học trẻ, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả phê duyệt kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 từ nguồn cán bộ khoa học trẻ vào Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 đính kèm.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất