Thứ Ba, 28/5/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 13/5/2024 23:19'(GMT+7)

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Tỉnh ủy An Giang

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang trình bày báo cáo tình hình, kết quả 40 năm An Giang triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và Nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có bước phát triển vượt bậc đưa An Giang từ tỉnh nghèo, thiếu lương thực trở thành tỉnh dẫn đầu sản lượng lương thực cả nước, hiện nay sản lượng lúa đạt trên 4 triệu tấn/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ; đời sống nhân dân được cải thiện, nông thôn từng bước được đổi mới, nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, Đảng bộ từng bước trưởng thành" - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

 Đặc biệt trong 3 năm gần đây thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh (2020 - 2025), mức tăng trưởng GRDP đạt bình quân 5,08% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước) trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, địa phương, gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lĩnh vực văn hoá - xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Trọng Nghĩa đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh; đồng thời, gợi mở một số vấn đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Địa phương tập trung phát triển văn hóa, xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phấn đấu đến đến năm 2030 An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV và đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Đoàn công tác. Đặc biệt, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đã gợi mở những giải pháp, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo tính chiến lược lâu dài để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang tổ chức thực hiện trong thời gian tới, nhất là trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với quyết tâm xây dựng tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn, thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành Trung ương để An Giang có thể vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo nhiệm vụ an ninh lương thực quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên cương của Tổ quốc./.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất