Thứ Bảy, 13/7/2024
Học và làm theo Bác
Chủ Nhật, 18/7/2021 22:29'(GMT+7)

Trà Vinh: Học và làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Toàn tỉnh đã tổ chức được 44.675 cuộc với 1.606.657 lượt người dự (tỷ lệ đảng viên đạt trên 98%). 

Chú trọng đưa sinh hoạt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ gắn với định hướng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sát hợp. Người đứng đầu cùng tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trách nhiệm, chú trọng cụ thể hóa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết hằng năm, xác định rõ nội dung đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm. Ví dụ, bồi hoàn giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách đối với đối tượng chính sách, vùng dân tộc…; Từ đó, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Năm 2020, có 92 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 19,49% (so với tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên), 380 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 76%. Đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý, năm 2020 có 29 đồng chí cấp tỉnh, 22 đồng chí cấp huyện, 354 đồng chí cấp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ lần lượt là 17,9%, 16,3%, 22,45%. 

Qua gắn học tập, làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị, các địa phương, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả và tạo sức lan tỏa lớn. Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn lao động, sản xuất, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Chiều ngày 9/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chiều ngày 9/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Diện mạo nông thôn ở Trà Vinh được khởi sắc hơn, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân được nâng cao. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 81% xã, 91,8% hộ và 88% ấp đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nâng cao và 8 xã đang hoàn thành thủ tục công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long), thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 239.973 hộ gia đình văn hóa; có 665 ấp, khóm văn hóa; 14 phường, thị trấn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2020 giảm còn 1,8%, hộ cận nghèo còn 5,76%.

Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng 3 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho 19 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Theo đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, trong thời gian tới, các cấp cần quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ ra trong Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nội dung giải pháp trong Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05; tập trung quán triệt nội dung Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII – Chuyên đề năm 2021 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồ vinh, hạnh phúc; tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chú trọng lãnh, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, các nội dung học tập, làm theo Bác theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó nghiêm túc thực hiện 3 vấn đề trọng tâm là “học tập”, “làm theo” và “làm gương”. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vì sự hài lòng của nhân dân. 

Tiếp tục gắn học tập, làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, đơn vị, chú trọng gắn với giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc để tạo đột phá, tạo chuyển biến hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Văn Dũ

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất