Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 28/2/2023 18:25'(GMT+7)

Trên 28.000 đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập, quán triệt nội dung cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường)

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường)

 

Tại điểm cầu chính Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương... cùng 28.458 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; lãnh đạo chủ chốt các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, thành viên ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Phạm Cường)

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Phạm Cường)

Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương...cùng trên 300 đảng viên, cán bộ, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương và tại 4 điểm cầu trực tuyến của cơ quan gồm: trụ sở chính Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, T26, T79 tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tới 521 điểm cầu kết nối trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước được thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Có được kết quả đó, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kiện quyết, kiện trì của của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn và xuất bản Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách tập hợp những bài phát biểu, bài nói chuyện và những chỉ đạo của Tổng Bí thư được đúc kết lại, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng, đường lối, tư tưởng xuyên suốt, nhất quán về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương giới thiệu quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách và một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về cuốn sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" dày 623 trang, gồm 3 phần (phần thứ nhất. Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, phần thứ hai. Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, phần thứ ba. Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt). Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

“Qua cuốn sách này, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực”, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: TA)

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: TA)

Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực. Thúc đẩy sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên trì, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đức tính liêm chính, “dĩ công vi thượng”. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Thứ hai, gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Thứ ba, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Thực hiện phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết xử lý kịp kỷ luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục.

Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; phải trung thực, liêm chính, "chí công vô tư," thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén, là những cán bộ "rường cột" của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối chủ động, tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; đồng thời chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tốt các hoạt động như: Hội thảo, tọa đàm, trao đổi..., liên hệ với công tác xây dựng chỉnh đốn, đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất