Chủ Nhật, 21/7/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Tư, 20/1/2021 9:43'(GMT+7)

Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng

CHIÊU TRÒ NGUY HIỂM

Các thế lực thù địch, phản động coi sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội XIII là thời cơ để tiến hành các hoạt động chống phá. Bóp méo, thổi phồng, xuyên tạc, tung tin xấu độc là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch tăng cường sử dụng để chống phá Đại hội XIII của Đảng. 

Các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị tập trung chống phá là dự thảo văn kiện và công tác nhân sự. Chuẩn bị các văn kiện đại hội là công việc có ý nghĩa quyết định đến tương lai, vận mệnh của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm và xa hơn nữa. Công tác nhân sự là xây dựng, lựa chọn bầu ra những cán bộ đủ tâm, đủ tầm để tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hay nói một cách cụ thể hơn là lựa chọn bộ máy để tổ chức lãnh đạo đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đây là hai nội dung rất quan trọng, do đó càng gần đến đại hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội càng gia tăng các hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, biến ảo, trong đó tuyên truyền xuyên tạc, tung tin xấu độc là một chiêu trò hết sức nguy hiểm. 

Khi Đảng ta công bố toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân góp ý, thông qua mạng xã hội chúng ra sức xuyên tạc, tung tin xấu độc tác động nhằm hướng lái dư luận thông qua việc đóng góp ý kiến để gây áp lực với hy vọng làm cho đường lối, chủ trương của Đảng ta chệch hướng. Hùa theo đó, ở trong nước, bên cạnh những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại đa số nhân dân, một số phần tử cơ hội, bất mãn chính trị thảo ra nhiều tài liệu chứa đựng những thông tin đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013; bóp méo, xuyên tạc về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng rồi tán phát trên mạng. 

Một số kẻ tự cho mình là “nhà yêu nước” ra sức xuyên tạc, công kích nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng. Việc Đảng ta mở rộng dân chủ để nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện chúng trắng trợn xuyên tạc rằng: “Đó chỉ là chiêu trò mỵ dân, là màn kịch đã được dựng sẵn theo chủ ý của giới lãnh đạo Việt Nam”. Chúng hồ đồ phán rằng: “Dự thảo văn kiện... chỉ là sự sao chép, biến tấu từ văn kiện của các kỳ đại hội trước, nội dung không có giá trị gì” hay “dự thảo văn kiện... chỉ là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác - Lênin để duy trì quyền lực của Đảng”...

Các thế lực thù địch còn móc nối, lôi kéo những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trong nội bộ ta lợi dụng việc góp ý dự thảo các văn kiện để tung tin bôi nhọ hình ảnh đất nước, phủ nhận thành quả cách mạng; xuyên tạc sự thật, công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường xây dựng CNXH. Qua một vài trang mạng ở chúng kêu gọi rằng: “Đại hội XIII là thời cơ để Việt Nam đổi mới chính trị theo chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”...

Công tác chuẩn bị nhân sự cũng là nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt. Chúng lợi dụng tâm lý, tư tưởng, tình cảm của nhân dân ta hướng về đại hội để xuyên tạc, dựng chuyện. Chẳng hạn tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới chỉ tiến hành việc bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thế nhưng ngay sau khi hội nghị kết thúc, trên một số trang mạng chúng trắng trợn xuyên tạc, dựng chuyện như thật rằng: Bộ Chính trị đã ra thông báo về “tứ trụ” nhân sự Đại hội XIII; Hội nghị Trung ương 14 đã quyết định ông A làm Tổng bí thư; ông B làm Chủ tịch nước … Ngay từ đầu tháng 12 danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả chân dung Tổng bí thư sau Đại hội XIII đã được chúng “vẽ ra” và tung lên facebook, youtube...

Để thu hút sự chú ý của người xem, các thế lực thù địch còn tạo dựng cả những trang chuyên bàn về Đại hội XIII của Đảng ta. Những trang này đưa thông tin hằng ngày, nhưng hầu hết đó là những thông tin bị xuyên tạc, gán ghép, suy diễn, quy chụp. Nhằm kích thích tâm lý hiếu kỳ của người xem, chúng tạo ảnh đại diện cho mỗi trang, mỗi video bằng cách cắt ghép hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rồi gắn vào những câu từ giật gân, kích động, sai sự thật. Chúng xem "Thuyết nói dối lớn" của Hitler là một vũ khí lợi hại để tuyên truyền chống phá. Theo kiểu từ một điều không có thật có thể mọi người sẽ tin vào điều đó nếu cứ rỉ rả nói đi nói lại nhiều lần; nếu hôm nay nói người ta chưa tin thì mai, ngày kia nói tiếp; một người nói chưa tin, vài ba người nói sẽ bán tín bán nghi, rồi vài chục, vài trăm người nói thế là tin giả được coi là tin thật.

Thông tin xấu độc, xuyên tạc được chúng ngày càng gia tăng về tần suất và dung lượng, nhất là thông tin liên quan đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, biến ảo. Thậm chí chúng còn đưa ra những thuyết âm mưu kiểu như là người này triệt hạ người kia để được giành ghế này, giữ vị trí kia; người này gạt người kia để ủng hộ người thuộc phe cánh mình. Lợi dụng việc một số cán bộ tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước bị xử lý, chúng xuyên tạc rằng trong nội bộ Đảng đang phát sinh mâu thuẫn, có người giăng bẫy để triệt hạ lẫn nhau... 

THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Những thông tin xấu độc, sai trái, lệch lạc ấy được chúng tung ra vào thời điểm này là nhằm gây sự phân tâm trong xã hội, gieo rắc hoài nghi, tạo rối loạn trong nhận thức của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ đoàn kết nội bộ, kích động tạo mâu thuẫn để từ đó dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo điểm nóng về chính trị nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng ta. Nhưng bằng chiêu trò gì đi chăng nữa chúng cũng không thể phủ nhận được sự thật. 

Không phải đến bây giờ mà mở rộng dân chủ sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và phản biện của nhân dân là việc làm thường xuyên của Đảng ta. Trong công tác chuẩn bị Đại hội XIII, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình đại hội được Đảng đặc biệt quan tâm. Ngay sau Hội nghị Trung ương 13 của Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, gửi xin ý kiến Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 20/10/2020 để xin ý kiến rộng rãi của toàn dân. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần thật sự cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và toàn xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đúng như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14: “... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài cũng đã hoan nghênh và nhiệt tình tham gia góp ý kiến, gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội”. Tại Hội nghị Trung ương 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục xem xét việc tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 4 Hội nghị, đã tổng hợp được 65 ý kiến phát biểu trực tiếp và trên 240 ý kiến đóng góp bằng văn bản vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 4 Hội nghị, đã tổng hợp được 65 ý kiến phát biểu trực tiếp và trên 240 ý kiến đóng góp bằng văn bản vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Có thể khẳng định, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng; gắn kết giữa lý luận với thực tiễn; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; có nhiều điểm mới; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng; phản ánh khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo được tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó xác định đúng và trúng những định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển đất nước. 

Nhằm xây dựng một đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm chèo lái con thuyền cách mạng đến vinh quang, nên công tác nhân sự được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Việc giới thiệu nhân sự vào các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã và đang được Đảng ta tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khách quan, minh bạch. Mặc dù đặt vấn đề rất sớm và đã bàn ở nhiều hội nghị trước đây nhưng công tác nhân sự tiếp tục được Đảng ta xem xét thảo luận tại Hội nghị Trung ương 14 và sắp tới là Trung ương 15 cùng các phiên họp quan trọng khác. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 vừa qua: “Căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thực tế đội ngũ cán bộ hiện có, Tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra”. Tại Hội nghị Trung ương 14 vừa qua và Trung ương 15 sắp tới, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục các bước chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội XIII.

NGĂN CHẶN SỰ HOÀNH HÀNH CỦA THÔNG TIN XẤU ĐỘC

Đại đa số người dân khi gặp phải những thông tin thất thiệt, xấu độc đều rất bất bình. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta rất tâm huyết, trách nhiệm trước sự kiện lớn của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, có một điều rất đáng lưu tâm là ngay trong nội bộ ta xuất hiện những cán bộ suy thoái, cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân. Họ tìm cách tiến thân nhưng không bằng sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến, không bằng uy tín của cá nhân mình mà lại tìm mọi cách hạ uy tín đồng chí, đồng nghiệp mình. Chính những con người này cũng tung tin bóp méo, xuyên tạc sự thật, vu khống, gửi đơn thư nặc danh, mạo danh hoặc sử dụng mạng xã hội để tạo "sóng" dư luận, nhằm động cơ cá nhân. 

Do vậy, cùng với đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chúng ta cần đẩy mạnh phòng, chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt, xấu độc ngay từ bên trong. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vu khống, bôi nhọ, tố cáo sai sự thật, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao khả năng “miễn dịch” cho nhân dân trước những thông tin xấu độc từ kẻ xấu và các thế lực thù địch.

Đặc biệt, cần phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống. Thực tiễn đòi hỏi sự chủ động thông tin và tính định hướng của báo chí chính thống phải rất cao. Báo chí chính thống phải là một trong những kênh thông tin chủ lực, hữu hiệu để cung cấp thông tin kịp thời, trung thực, minh bạch, khách quan giúp người dân hiểu biết toàn diện, đầy đủ về các vấn đề, sự kiện của Đảng, của đất nước để từ đó định hướng dư luận, vun đắp, xây dựng niềm tin cho nhân dân. Đồng thời góp phần nâng cao “sức đề kháng” cho nhân dân trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc nhằm động cơ chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Những biện pháp trên là cần thiết, nhưng có lẽ để vô hiệu hóa thông tin xấu độc phương cách tốt nhất là chúng ta phải tiếp tục làm tốt mọi công việc chuẩn bị để bảo đảm Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Đó chính là đòn phản bác thuyết phục trước những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, phản động./.

  

Phùng Kim Lân
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất