Thứ Sáu, 19/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 16/3/2019 10:49'(GMT+7)

Tuổi trẻ Quảng Trị thực hiện lời Bác dặn: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Bác căn dặn thanh niên: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”; “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Đặc biệt, trước lúc đi xa, trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kĩ càng mọi việc đối với Đảng với nhân dân trong đó Bác vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của nước nhà.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Di chúc của Người, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 131/KH- TĐ ngày 30/12/2011 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên nhằm đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi đoàn viên thanh niên, thành nhiệm vụ công tác thường xuyên của mỗi cấp bộ đoàn. Các cấp bộ đoàn, hội, đội trong tỉnh đã triển khai nhiều nội dung thiết thực, đa dạng về hình thức, có sự bám sát vào từng nhiệm vụ cụ thể để tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, không ngừng tập hợp, thu hút thanh thiếu nhi vào tổ chức.

Những năm qua, khắc ghi lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các thế hệ thanh niên Quảng Trị luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, năng động, dám nghĩ, dám làm, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động học tập là làm theo tấm gương của Bác các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức tốt các cuộc vận động: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm”, “Tuổi trẻ Quảng Trị làm theo lời Bác”; các buổi tọa đàm, trao đổi về những chủ đề: “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tôi - người cộng sản trẻ”; các diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”; các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 60 năm ngày truyền tống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân… Thông qua các hoạt động, việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng đô thị văn minh”... Qua đó đã khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì sự phát triển của cộng đồng.

Đặc biệt, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đăng ký nhiều nội dung tham gia xây dựng NTM, qua đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Chính vì vậy. trong những năm qua, hàng nghìn công trình, phần việc của thanh niên, trị giá hàng tỷ đồng được duy trì hiệu quả. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương, nhiều điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Trị trong những năm qua cũng còn một số hạn chế, tồn tại như: Khả năng thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức ở cơ sở còn yếu; việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức đoàn, hội ở một số nơi còn chậm, nhất là trước sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, đa dạng, linh hoạt về hình thức, cách thức tiếp cận đối tượng của thanh niên ngày một phong phú như hiện nay. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện lệch chuẩn giá trị đạo đức, đề cao lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm với cộng đồng; một bộ phận khác thiếu hụt cả về kiến thức lịch sử, văn hoá dân tộc, ngoại ngữ, tin học, tác phong làm việc, khả năng tư duy độc lập, kỹ năng xã hội. Tiêu cực và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến sự phát triển của thanh niên.

Do đó, bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cơ hội kết nối, phát triển của thanh niên ngày càng được tăng cường. Kế tục truyền thống tốt đẹp của lớp lớp các thế hệ thanh niên Quảng Trị, thời gian tới, tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, xây dựng lý tưởng cao đẹp, lối sống có văn hóa, không ngừng rèn luyện, sáng tạo trong học tập, lao động, bản lĩnh, tự tin trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, hăng hái xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Các cấp bộ đoàn cần tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên trong đoàn viên, thanh niên, làm cho mỗi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của lực lượng thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở đó, giúp thanh niên xác định động cơ lao động, học tập, rèn luyện đúng đắn.

Thông qua hoạt động, các cấp bộ đoàn cần phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên, gắn chặt hoạt động của mình với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra các phong trào hành động mạnh mẽ, liên tục, cổ vũ, động viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để thanh niên được tham gia tích cực vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Mạnh dạn giao những việc mới, việc khó, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên được rèn luyện, cống hiến.

Nhân dịp kỷ niệm 88 ngày thành lập Đoàn, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao giờ hết, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa xứng đáng là tương lai của nước nhà như Bác Hồ kính yêu đã hằng mong ước.

Trần Văn Toàn

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất