Thứ Ba, 25/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 28/2/2019 9:13'(GMT+7)

Đà Nẵng: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng cụ thể kế hoạch triển khai tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị, địa phương tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, tinh thần, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; rà soát các nội dung công việc do Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao. Khi đến thời hạn mà có vướng mắc, công việc chưa hoàn thành phải báo cáo lại cơ quan cấp trên, có đề xuất cụ thể về phương án xử lý và thời hạn cần gia hạn tiếp theo đối với nội dung công việc chưa hoàn thành.

Lãnh đạo các đơn vị cần thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức hoặc các phương tiện thông tin đại chúng chuyển đến, đặc biệt lưu ý các phản ánh, kiến nghị do Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố chuyển. Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ của tổ chức, công dân đúng thời gian quy định; nghiên cứu giải pháp để giảm thấp nhất số hồ sơ trả lại cho tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Việc giải quyết hồ sơ phải đảm bảo chính xác, tránh trường hợp hồ sơ trả thực tế cho người dân và doanh nghiệp trễ hạn nhưng về mặt hình thức thủ tục trên giấy hẹn vẫn đảm bảo thời hạn. 

Trường hợp vướng mắc phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền, không được “ngâm” hồ sơ, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Nếu để xảy ra vi phạm thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố; kịp thời thay thế những cán bộ công chức, viên chức năng lực yếu, giải quyết công việc chậm trễ, vi phạm đạo đức trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiến hành thành lập các Tổ kiểm tra (thường xuyên và đột xuất) thực hiện nghị quyết, chỉ thị. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc, chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các vi phạm và vấn đề được phát hiện qua kiểm tra. Không để xảy ra tình trạng báo, đài và dư luận nhân dân phản ánh về tình trạng lãng phí, phô trương tại cơ quan, đơn vị gây lãng phí ngân sách nhà nước…

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thẳng thắn nêu rõ: Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là một số đơn vị thụ động trong công tác triển khai, việc triển khai còn hình thức. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của một số đơn vị chưa nghiêm, còn chậm trễ. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao còn chậm, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, thiếu chủ động trong phối hợp với các đơn vị để đề xuất, tham mưu. Việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và của người dân chưa kịp thời. Tình trạng hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục. Việc hướng dẫn của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tận tình làm cho người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần…/.

 Nguyễn Sơn/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất