Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 24/5/2024 17:1'(GMT+7)

Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng việc dạy và học lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi tọa đàm.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi tọa đàm.

Tọa đàm là hoạt động thiết thực triển khai Kế hoạch số 429-KH/BTGTW ngày 29/02/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Tọa đàm.

Triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên.

Các trường đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt đối với công tác giáo dục lý luận chính trị; đảm bảo chất lượng dạy và học cũng như việc định hướng chính trị, tư tưởng. Đội ngũ giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tiếp cận với phương tiện, công cụ hỗ trợ hiện đại, bài giảng sát với thực tế ở địa phương, đảm bảo tính định hướng chính trị.

Tuy nhiên, công tác đổi mới việc học tập lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật trong hệ thống giáo dục quốc dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, các ý kiến tập trung thảo luận các nội dung sau: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Tuyên Quang và cho cán bộ, đảng viên; đổi mới việc đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên dạy lý luận chính trị; công tác quản lí dạy và học lý luận chính trị gắn với thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; việc bố trí phòng chuyên trách thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị chuyên trách trong trường cao đẳng, đại học giúp chỉ đạo và quản lý việc dạy và học lý luận chính trị; việc tổ chức thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo trường học, thầy cô giáo được giao nhiệm vụ đã trách nhiệm chuẩn bị ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, sát với tình hình thực tiễn để phục vụ tốt hơn nữa công tác dạy và học chính trị.

Đồng chí đề nghị thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các đơn vị nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Qua đó, hình thành cho học sinh, sinh viên đạo đức, lối sống, ý thức thượng tôn pháp luật. Lãnh đạo các trường học cần quan tâm phối hợp với lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên, đặc biệt pháp luật về phòng chống ma túy, chấp hành an toàn giao thông, kỹ năng phòng tránh lừa đảo khi tham gia mạng xã hội...

Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy lý luận chính trị để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cập nhật, bổ sung tài liệu, trang thiết bị dạy học để đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên sử dụng nhằm nâng cao chất lượng dạy học; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị, giáo dục đạo đức, truyền thống văn hóa, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức văn hóa, lối sống cho thế hệ trẻ; tổ chức tuyên truyền giáo dục học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức sáng tạo; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong việc lan tỏa nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong thanh thiếu niên.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ cũng đề nghị ngành giáo dục chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về đức, trí, thể, mỹ…

Có thể khẳng định, toạ đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng việc dạy và học lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Tuyên Quang” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên về vai trò của đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nguyễn Thị Mai Lan
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất