Thứ Ba, 16/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 31/3/2021 17:13'(GMT+7)

Tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Tham dự cuộc làm việc còn có lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 169-HD/BTGTWW ngày 22/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thông qua tuyên truyền để nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi cử tri đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ Trưởng Vụ Tuyên truyền phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng các cấp ủy đảng, chính quyền bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, gắn liền với tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng chỉ đạo định hướng các vụ, đơn vị: Một là, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử); Hai là, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên báo chí; tham gia kiểm duyệt nội dung sách, báo tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ba là, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử; thẩm định tranh cổ động tuyên truyền bầu cử; Bốn là, chỉ đạo định hướng và tổ chức các hội nghị Báo cáo viên tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; Năm là, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; Sáu là, tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bảy là, tổ chức tập huấn, quán triệt công tác tuyên truyền bầu cử, biên soạn tài liệu tuyên truyền về kết quả bầu cử cho đối tượng cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo các của tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông; Tám là, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền trên các báo, tạp chí và ấn phẩm tuyên truyền khác của Ban (Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Thông tin công tác Tuyên giáo); Chín là, nắm và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Tại buổi làm việc, các vụ, đơn vị cơ bản thống nhất cao với dự thảo kế hoạch tuyên truyền, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị của Ban. Nhiều vụ, đơn vị trong thời gian qua đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác bầu cử, bám sát Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong công tác chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phối hợp với Hội đồng bầu cử Quốc gia trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền; theo dõi, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội về công tác bầu cử, đăng tải nhiều bài viết phản bác các luận điệu sai trái; tổ chức thăm dò dư luận, điều tra xã hội học…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng đồng ý tiếp thu ý kiến của các vụ, đơn vị về xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử. Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các vụ, đơn vị một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là:

Thứ nhất, Vụ Tuyên truyền phối hợp cùng các vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết phù hợp với chức nặng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong thời gian tới.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch làm việc với đại diện Hội đồng bầu cử Quốc gia ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất