Thứ Hai, 17/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 1/8/2019 10:26'(GMT+7)

Vĩnh Long: "Nói cho dân hiểu, dân thông, dân làm"

Chuyến về nguồn Báo công dâng Bác tại tỉnh Nghệ An nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu và học hỏi thêm mô hình hay, cách làm mới.

Chuyến về nguồn Báo công dâng Bác tại tỉnh Nghệ An nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu và học hỏi thêm mô hình hay, cách làm mới.

ĐỔI MỚI TRONG TUYÊN TRUYỀN

Để trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có đủ thông tin, kiến thức, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, ngành tuyên giáo Vĩnh Long đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản và các chương trình hành động từ Trung ương đến cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long: “Có nhiều cách thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu về các chủ trương, chính sách bằng nhiều kênh mà chủ yếu là thông qua trực tiếp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống thông tin đại chúng”.

Nhằm tạo sự đổi mới trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai Đề án 02 “về thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại xã An Phước (Mang Thít) từ năm 2017- 2018”.

Qua thực hiện đề án, chất lượng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng có chuyển biến tích cực, người dân nhận thức rõ hơn tầm quan trọng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là thật sự cần thiết, có ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất.

Từ đó, tin tưởng và hành động theo sự lãnh đạo của Đảng. Mô hình này hiện đang tiếp tục được nhân rộng ra toàn huyện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã triển khai Đề án 03 “về thí điểm mô hình tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên đài truyền thanh, trạm truyền thanh ở huyện Long Hồ”.

Hàng tuần, biên soạn bản tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… để cung cấp cho đài truyền thanh phát sóng rộng khắp trong toàn huyện, bước đầu đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và đang tiếp tục được nhân rộng.

“Tuy có ý kiến cho rằng “thông tin đã tới đầu giường rồi” và mạng Internet có đầy nhưng trên thực tế, chúng ta không biết mọi người xem gì, nghe gì.

Nên việc triển khai qua hệ thống loa thông tin của các đài truyền thanh, trạm truyền thanh nhằm cung cấp thông tin cho cả người đi đường, đang ở nhà, thậm chí là làm việc đồng áng…” - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Bách Khoa cho biết.

Bên cạnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo cung cấp thông tin ngày càng nhiều hơn đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, báo cáo viên cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí để hiểu và tạo sự đồng thuận trong công tác tuyên truyền.

ĐỂ ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long luôn chú trọng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nổi bật là, chỉ đạo và tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên giỏi triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chuyên đề năm 2018 từ cơ sở đến tỉnh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp báo cáo viên các đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm, tìm ra những phương pháp truyền đạt hay, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Thông qua hội thi báo cáo viên giỏi đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2019 cho 198 báo cáo viên cấp huyện nhằm bồi dưỡng cho lực lượng này có nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền, truyền đạt chỉ thị, nghị quyết đến người nghe.

Theo đồng chí Nguyễn Bách Khoa, công tác tuyên truyền miệng là hình thức đặc thù không thể thay thế trong công tác tư tưởng của Đảng; là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng bỏng mà dư luận xã hội quan tâm…

Do đó, mỗi báo cáo viên cần không ngừng tự nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn, kiến thức xã hội, quan tâm việc thường xuyên đọc báo, tạp chí của Đảng để phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền.

Hiện, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục được nâng lên, có nhiều đổi mới, sáng tạo và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài báo cáo, hội thi sân khấu hóa, hái hoa dâng chủ, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt văn hóa- văn nghệ, giao lưu truyền thông nhóm, cộng đồng, sinh hoạt tổ nhóm… đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp luôn được quan tâm, kiện toàn, hoạt động đúng định hướng, ngày càng nâng cao về chất lượng, có nhiều đổi mới về phương pháp, đặc biệt trong năm 2019 này có thêm phương thức tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện- thị- thành./.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Bách Khoa

Hiện nay, trước sự tác động của thông tin xấu, độc tràn lan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phát huy tổ tham mưu giúp việc cho BCĐ công tác an ninh tư tưởng- văn hóa của Tỉnh ủy. Chú trọng làm rõ, cung cấp thông tin cho người xem, người nghe hiểu được đúng bản chất vấn đề để có sự đề kháng, tự đào thải thông tin xấu, độc và không tin theo những tuyên truyền xuyên tạc, vì chỉ khi thiếu thông tin, người ta mới tin theo những thông tin không rõ. Trước những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, ngành tuyên giáo sẽ chú trọng cung cấp và định hướng thông tin.

 

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất