Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 31/7/2019 10:12'(GMT+7)

10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho các gương điển hình tham gia buổi giao lưu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho các gương điển hình tham gia buổi giao lưu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo đã thực hiện một khối lượng công việc khá lớn trên tất cả các lĩnh vực từ tham mưu, hướng dẫn, thẩm định, tổ chức thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Từ đó, đã cơ bản hoàn thành được các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, trọng tâm là một số nội dung sau:

Một là, công tác tham mưu cho Ban Bí thư sơ kết, tổng kết một số nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đạt yêu cầu; một số đề án có chất lượng tốt.

Hai là, về công tác thẩm định, đã góp ý nhiều đề án và hơn 100 văn bản thẩm định theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng để phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhiều nội dung thẩm định khá sắc nét, được ghi nhận, được tổng hợp trong các báo cáo của Văn phòng Trung ương; được các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trích dẫn trong phát biểu ý kiến.

Ba là, nỗ lực và tích cực trong đổi mới, tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế tổ chức lại các phòng, các vụ, tiếp tục từng bước nâng cao chất lượng công việc, có sự điều động trong công tác cán bộ, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Ban.

Ngày 11/6, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNET.

Ngày 11/6, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNET.

Việc triển khai nội dung các công việc trong Ban được đánh giá tốt.

Trong 6 tháng qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 16 hướng dẫn, hơn 40 kế hoạch tổ chức thực hiện, 16 đề cương tuyên truyền, 48 báo cáo,…

Trong đó, có một số điểm mới được dư luận quan tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ như: Việc đổi mới cách tổ chức các hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; gặp gỡ trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu; tăng cường các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch; huy động lực lượng cán bộ, đảng viên các bộ, ngành tham gia công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị toàn diện, đầy đủ, trách nhiệm; tổ chức giao lưu điển hình trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều tiến bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông hoa chúc mừng Báo Đồng Tháp nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông chúc mừng Báo Đồng Tháp nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Có được kết quả đó là chính là nhờ sự nỗ lực, cố gắng và tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Ban, cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo. Tuy nhiên, thực tiễn cuộc sống luôn đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ngày một cao hơn và nghiêm khắc hơn. Mỗi tiến bộ, kết quả đạt được nhanh chóng trở thành quá khứ, đặt ra yêu cầu đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Để nỗ lực hơn và đạt được kết quả cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cần nhìn nhận đúng đắn những hạn chế còn tồn tại. 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo cần lưu ý một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong sơ kết, tổng kết những nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo đúng quy định như: tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, lắng nghe ý kiến cơ sở, đánh giá thực tiễn, tìm kiếm giải pháp, tránh tình trạng “quên nghị quyết”. Việc tổ chức thực hiện cần kết hợp với kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, cần tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả và có tính thực thi cao.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang (áo xanh) và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa động viên các em học sinh, sinh viên tham dự Vòng thi trắc nghiệm đầu tiên của Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang (áo xanh) và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa động viên các em học sinh, sinh viên tham dự Vòng thi trắc nghiệm đầu tiên của Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Thứ ba, tổng kết phong phú, sâu sắc, sinh động 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, thông qua các hình thức: giao lưu điển hình, cầu truyền hình… Đối với mỗi hoạt động, cần đặt ra yêu cầu chất lượng cao và hiệu quả.

Thứ tư, nâng cao năng lực dự báo tình hình; chủ động thông tin, “đi trước, mở đường” chứ không để tình trạng “chạy theo, nói lại”, để nhân dân cập nhật, đồng thuận và ủng hộ, thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thứ năm, có cơ chế thông tin đầy đủ, khách quan, trung thực. Tận dụng và phát huy tối đa hiệu quả của những cơ chế thông tin tốt như: Hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên, tài liệu thông tin nội bộ, tài liệu thông tin sinh hoạt chi bộ….

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tiêu biểu ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhân ngày Thương binh – liệt sỹ 27-7.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tiêu biểu ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhân ngày Thương binh – liệt sỹ 27-7.

Thứ sáu, theo dõi chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời, giải quyết hiệu quả, đạt thống nhất cao các nhiệm vụ đã được xác định trong Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Thứ bảy, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, nghiêm túc các kết luận của Trưởng ban về công tác báo chí - xuất bản như: công tác quy hoạch báo chí, quy định về tạp chí, hoạt động không đúng với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí…

Thứ tám, cần phối hợp chặt chẽ giữa các binh chủng trong giải quyết những vấn đề xã hội trên tinh thần kịp thời, cầu thị, khách quan, thẳng thắn, nhìn đúng vào bản chất của vấn đề. 

Thứ chín, nâng cao chất lượng công tác của Ban, của hệ thống ngành Tuyên giáo; đưa hệ thống điều hành ngành Tuyên giáo VCNET vào hoạt động.

Thứ mười, cần lưu ý một số vấn đề tuy cụ thể nhưng có ý nghĩa chiến lược, tích lũy dần để góp phần bổ sung vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và để triển khai các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong thời gian tới. 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long hỏi thăm bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh khi đi khảo sát Chỉ thị 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Nghệ An.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long hỏi thăm bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh khi đi khảo sát Chỉ thị 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Nghệ An.

Song song với đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành Tuyên giáo để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Mỗi đồng chí phải nỗ lực làm mới chính bản thân, “nâng” mình lên, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao trên cơ sở nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam hành động là các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch hành động của Ban.

TG
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất