Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 15/7/2019 13:15'(GMT+7)

Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chương trình công tác năm, kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc

Đồng chí Võ Văn Phuông: Cần tăng cường giám sát đảng viên trong chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Đồng chí Võ Văn Phuông: Cần tăng cường giám sát đảng viên trong chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI, NẮM BẮT TƯ TƯỞNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nghiên cứu, đề xuất, triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Điểm nổi bật trong hoạt động 6 tháng qua là Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ. 

Đảng ủy đã phân công, giao nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, theo dõi sát việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ với các nhiệm vụ cụ thể; rà soát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, bổ sung các chương trình, kế hoạch công tác và hướng dẫn thực hiện cụ thể từng nội dung công việc, tiến độ và yêu cầu về chất lượng. Chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên đề năm 2019. Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và tự giám sát việc thực hiện kế hoạch của tập thể, cá nhân về khắc phục những tồn tại, hạn chế, sau khi được giám sát trực tiếp và sau kiểm điểm thường xuyên; rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ, đơn vị thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. 

Cấp ủy các cấp đã phối hợp với lãnh đạo vụ, đơn vị triển khai quy trình chặt chẽ, làm tốt công tác tư tưởng, nên những đồng chí trong diện nhân sự được điều động, sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ do yêu cầu kiện toàn tổ chức, bộ máy đã gương mẫu thực hiện với tinh thần tự giác, trách nhiệm của người đảng viên.

Ban Tuyên giáo Trung ương giảm 3 vụ, đơn vị, 20 đầu mối cấp phòng và sắp xếp lại các tạp chí, bản tin, tài liệu trong Ban.  

Các đảng bộ bộ phận, chi bộ đã thực hiện tốt việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Kịp thời định hướng, góp ý, nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sai trái, thiếu chuẩn mực. Kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy các cấp.

Nhiều chi bộ đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Nghiêm túc rà soát, bổ sung văn bản của chi bộ làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Duy trì thực hiện có chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng chi bộ và thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy và các cấp ủy quan tâm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các chi bộ tự kiểm tra, giám sát và chủ động, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên, về phong cách, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát 2 chi bộ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; chấp hành quy chế làm việc; gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW và thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối về đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, nâng cao đạo đức công vụ, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả hơn. Một số phong trào thi đua được Công đoàn triển khai tích cực tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nội bộ cơ quan.


 

CẦN DUY TRÌ NGHIÊM TÚC CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHI BỘ, SINH HOẠT CẤP ỦY

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; vai trò của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy dân chủ trong công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; trách nhiệm nêu gương của các đảng viên trong Đảng bộ, cải tạo thủ tục hành chính trong Đảng; vai trò của đảng ủy trong công tác cán bộ…

Đồng chí Phạm Quang Bản, đại diện chi bộ T79, Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chi bộ đã tiến hành rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên và đảng viên; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Chi ủy – Trưởng cơ quan thường trực và tổ trưởng Tổ Công đoàn.

Chia sẻ về việc thực hiện công tác tư tưởng tại chi bộ, đồng chí Đỗ Phương Thảo, đại diện chi bộ Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhấn mạnh, là một đảng viên công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, việc làm tốt công tác tư tưởng cho mình, cho đồng chí, cho đồng nghiệp là điều tối quan trọng. Việc làm tốt công tác tư tưởng cho mỗi đảng viên trong mỗi chi bộ là yêu cầu tiên quyết của đảng bộ bộ phận, chi bộ trong Đảng bộ cơ quan. Ý thức về trách nhiệm này là một trong những cơ sở quan trọng đối với việc thực hiện công tác tư tưởng tại các chi bộ. Công tác tư tưởng được thực hiện thường xuyên qua 3 hình thức chính: Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn; xử lý từng vấn đề, tình huống, từng mối quan hệ cụ thể.

Để làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân mỗi đảng viên, cần có niềm tin, tin vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; tinh vào lãnh đạo; tin vào đồng chí, đồng đội; tin vào chính mình.

Để làm tốt công tác tư tưởng cho đồng chí, đồng nghiệp, cần: rõ ràng, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành công tác Đảng và công tác chính quyền; tôn trọng những khác biệt trong cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề, cách thức giải quyết, xử lý vấn đề; thông cảm, chia sẻ; coi trọng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác đảng, công tác chuyên môn.

Đồng chí Võ Thành Phong, chi bộ Vụ Khoa học và công nghệ đã bày tỏ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đồng chí cho rằng, cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện nêu gương thông qua các nhiệm vụ chuyên môn; các đồng chí trong cấp ủy và lãnh đạo vụ phải nêu gương trong công tác đảng và công tác chuyên môn cho các đảng viên trong chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra của chi bộ và vai trò giám sát của tổ công đoàn và các thành viên trong chi bộ. Thực hiện nêu gương cũng cần gắn với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các đảng viên trong đơn vị.

Đồng chí Võ Thành Phong cũng đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy dự một số sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trong 6 tháng cuối năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên đề ngày càng hiệu quả hơn. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, nhất là về công tác củng cố, xây dựng chi bộ, đảng bộ bộ phận; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của các cấp ủy đặt ra trong năm; có kế hoạch quản lý đảng viên; ….

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị cán bộ, đảng viên, chi bộ, đảng bộ bộ phận tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục hoàn thành có kết quả đã được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của Đảng bộ; khắc phục những tồn tại, hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng bộ bộ phận, của Đảng ủy cơ quan. Cần duy trì nghiêm túc sinh hoạt cấp ủy. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những vấn đề phù hợp với chi bộ, tránh hình thức.Từng đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động, từng cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Chi bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên và thực hiện nghiêm túc, đúng điều lệ Đảng. 

Trong học tập nghị quyết của Đảng, cần nâng cao ý thức trách nhiệm học tập của cán bộ, đảng viên. 

“Các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế cho phù hợp và đúng với quy định hiện hành của Đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác đã đề ra từ đầu năm cũng như việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Tăng cường công tác tư tưởng; kiện toàn tổ chức Đảng tại các đơn vị sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức”-.Đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh.

Thu Hằng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất