Chủ Nhật, 21/7/2024
Khoa học
Thứ Năm, 19/5/2022 16:31'(GMT+7)

106 trí thức tiêu biểu được tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được sự nhất trí của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhằm tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, từ năm 2015, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu định kỳ 2 năm một lần, đến nay đã qua 3 lần triển khai, góp phần tích cực vào công tác vận động trí thức và thúc đẩy sáng tạo KH&CN, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trí thức; thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội Việt Nam.