Thứ Bảy, 13/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 9/8/2022 8:46'(GMT+7)

An Giang: Kịp thời các hình thức cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dư luận xã hội (DLXH), hoạt động ban chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp trong tỉnh tại Huyện ủy Châu Phú.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dư luận xã hội (DLXH), hoạt động ban chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp trong tỉnh tại Huyện ủy Châu Phú.

Ngành Tuyên giáo An Giang chủ động đổi mới mạnh mẽ hoạt động cung cấp thông tin cho cơ sở. Cụ thể, thường xuyên nâng cao chất lượng thông tin của các kỳ hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; hội nghị định hướng tuyên truyền (hằng tháng, đột xuất), cùng các cuộc họp báo trước các vấn đề, sự kiện quan trọng. Quan tâm nâng cao chất lượng của Bản tin Thông tin công tác tư tưởng; nâng cao chất lượng tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; in ấn phát hành các loại sổ tay tuyên truyền: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; “Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh”; “Xây dựng nông thôn mới”… và các loại tài liệu khác nhằm cung cấp kịp thời giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong công tác tuyên truyền miệng.

Nhận thấy nhu cầu thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở là rất lớn, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các vấn đề thời sự, thời cuộc, các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tổng hợp, biên soạn nội dung, cung cấp thông tin tuần. Thông tin tuần được tổng hợp, biên soạn bám sát tình hình thời sự, cập nhật kịp thời các chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh; những thông tin liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân… Hình thức biên soạn ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể; phát hành đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở, thông qua các nhóm Facebook, Zalo; ngoài ra còn phát hành trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở (theo chương trình phối hợp) để phục vụ công tác tuyên truyền trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện Quy chế 238, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp các ngành trong khối khoa giáo (Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch…) đổi mới hoạt động cung cấp thông tin cho cơ sở, thông qua hình thức tổ chức các hội nghị chuyên đề. Các hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tận cơ sở. Mời các báo cáo viên là những chuyên gia đầu ngành trên từng lĩnh vực. Nội dung cung cấp là những thông tin chuyên sâu, liên quan đến những vấn đề thiết thực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Việc quan tâm đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin xuất phát từ thực tiễn đời sống, bám sát nhu cầu thông tin cơ sở, từ đó đảm bảo tính thuyết phục, đáp ứng bước đầu nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trần Thị Thanh Hương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất