Thứ Bảy, 20/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 16/2/2023 16:16'(GMT+7)

An Giang triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Tuấn Khanh, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội (HĐND tỉnh); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; trưởng hoặc phó ban chỉ đạo các huyện, thị, thành phố…

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Đặng Hồng Tuấn cho biết, ngay từ đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tiếp tục được kiện toàn và củng cố đến cấp xã; đã tổ chức triển khai nhiệm vụ; ban hành Bộ tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ chung và có kế hoạch cụ thể hàng quý; đã tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu BHXH, BHYT cho các địa phương theo Quyết định số 546/QĐ-TTg Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ; hoàn thiện Dự thảoNghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ gia đình, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn đến năm 2030; Các ngành, các cấp đã tích cực vào cuộc, cùng với ngành BHXH triển khai thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả tích cực, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân năm 2022 đạt 92,03%, vượt 0,03% chỉ tiêu do UBND tỉnh giao; số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt chỉ tiêu; nguồn kinh phí chi KCB BHYT được kiểm soát và sử dụng hiệu quả; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh triển khai thực hiện; việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển BHXH, BHYT sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng…

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn triển khai các văn bản tại Hội nghị

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn triển khai các văn bản tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã xem video báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả hoạt động hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023; nghe Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đặng Hồng Tuấn thông qua Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023; dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, chính sách phát triển BHXH, BHYT, BHTN năm 2023-2025 theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghe các ngành, địa phương phát biểu tham luận: Mô hình ống heo tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT (Bảo hiểm Xã hội tỉnh); Mô hình “Ngày hội truyền thông thực hiện chính sách BHXH, BHYT (huyện Chợ Mới); Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh (Sở Y tế).

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh: Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí biểu dương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vì vậy công tác BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả tích cực; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều kết quả tốt; việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số tồn tại hạn chế và vấn đề đặt ra cần được xem xét, giải quyết với tinh thần thẳng thắn, cầu thị và đổi mới, sáng tạo để có được sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh bám sát và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện của các địa phương theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Hai là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh nhằm tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Ba là, Bảo hiểm xã hội tỉnh - cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu, hướng dẫn, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; thu và xử lý nợ, mở rộng hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giao chỉ tiêu đến địa bàn cấp xã, tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu; thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chi KCB BHYT được giao; nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân khi KCB BHYT; kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các huyện, thị, thành phố để chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức Hội nghị sơ kết định kỳ theo quy định.

Bốn là, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng phối hợp với ngành BHXH xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh - sinh viên đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh – sinh viên tham gia BHYT và thẻ có giá trị liên tục 12 tháng trong năm; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh “ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi (từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi) thuộc hộ gia đình, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn đến năm 2030” phù hợp với các quy định hiện hành và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Năm là, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ ngành Bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt phối hợp với ngành Y tế cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.

Thừa ùy quyền Giám Đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đặng Hồng Tuấn và Phó Giám đốc Xã hội tỉnh Diệp Thanh Bu trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho 14 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thừa ùy quyền Giám Đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đặng Hồng Tuấn và Phó Giám đốc Xã hội tỉnh Diệp Thanh Bu trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho 14 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban Chỉ đạo tỉnh trao Bằng khen, Giấy khen và Logo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6 tập thể có mô hình hay, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo tỉnh trao Bằng khen, Giấy khen và Logo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6 tập thể có mô hình hay, hiệu quả.

Nhân Hội nghị, Ban Chỉ đạo trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho 14 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bằng khen và Logo của UBND tỉnh cho 6 đơn vị; Giấy khen và Logo của Ban Chỉ đạo cho 12 đơn vị có thành tích tiêu biểu thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN 3 năm liền; Giấy khen và Logo của Ban Chỉ đạo cho 10  xã, phường đạt độ bao phủ BHYT trên 95%; Bằng khen, Giấy khen và Logo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6 tập thể và 5 cá nhân có mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trường Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất