• Đảng ta

  Đảng ta

  (TG) - Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đã và đang lãnh đạo đất nước và xã hội Việt Nam gần một thế kỷ qua, kể từ ngày lập Đảng.

 • 93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

  93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

  (TG) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

 • Bốn trụ cột cần triển khai quyết liệt trong năm bản lề 2023

  Bốn trụ cột cần triển khai quyết liệt trong năm bản lề 2023

  (TG) - Năm 2023 là năm quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tập trung thực hiện triệt để những giải pháp mà Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương (khóa XIII) đã đặt ra cũng như thực hiện có kết quả.

 • Ngành Nội chính Đảng - 10 năm tái lập và phát triển

  Ngành Nội chính Đảng - 10 năm tái lập và phát triển

  Kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc có bài viết: “Ngành Nội chính Đảng - 10 năm tái lập và phát triển”. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. 

 • Tạo bước đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Tạo bước đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Thực tế khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, nhất là việc gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Ðảng, Nhà nước, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tín hiệu tích cực trong công tác cán bộ

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tín hiệu tích cực trong công tác cán bộ

  Việc Đảng tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ theo phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" chính là hành động mạnh mẽ, tín hiệu tích cực trong công tác cán bộ của Đảng ta.

 • “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng

  “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng

  Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là định hướng hành động cho Chính phủ mà còn mang đến cho cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, nhân dân nhiều thông tin quan trọng, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, đã đoàn kết, đoàn kết hơn nữa “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  (TG) - Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 17/11/2022) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Một trong những giải pháp được đưa ra để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời gian tới là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là một định hướng quan trọng, đúng đắn nhằm tháo gỡ một trong những điểm nghẽn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.

 • Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Sau bao gian nan, thử thách, con dốc 2022 đã đưa chúng ta tới đỉnh. Một năm dốc sức phục hồi và phát triển, không ít thăng trầm và nhiều ấn tượng. Trước thềm năm mới 2023, có thể tự tin nói rằng, những thành tựu đạt được như lửa thử vàng, tạo đà bước vào năm mới - năm bản lề của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

 • Kỳ vọng từ phương châm cán bộ "có vào, có ra, có lên, có xuống"

  Kỳ vọng từ phương châm cán bộ "có vào, có ra, có lên, có xuống"

  Thẳng thắn nhìn nhận thời gian qua, có xu hướng cán bộ khi được sắp xếp quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí trong bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị, dường như rất khó “ra”, rất khó “xuống".

 • Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

  Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

  (TG) - Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chủ động, nêu gương, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 • Phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là ngay trong chủ đề của Đại hội và trong Báo cáo chính trị đều nêu rõ mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một mục tiêu cao đẹp, cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc hướng đất nước đến con đường phát triển mới, vừa là sự kết tinh mơ ước, khát vọng bấy lâu nay của cả dân tộc Việt Nam. Muốn thực hiện mục tiêu cao đẹp đó, cần có sự chung tay, góp sức của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. 

 • Hậu Giang nâng cao chất lượng công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

  Hậu Giang nâng cao chất lượng công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

  (TG) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương ở Hậu Giang đã được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, bài bản và hiệu quả.

 • Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế

  Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế

  Nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội là nội dung quan trọng được Ðại hội XIII của Ðảng khẳng định trong định hướng phát triển đất nước đến năm 2030. Ðể quán triệt định hướng chỉ đạo này và triển khai có hiệu quả trên thực tế rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hợp tác của mọi tầng lớp nhân dân.

 • Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

  Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

  (TG) - Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất