Thứ Bảy, 20/7/2024
Nghiên cứu
Thứ Sáu, 3/2/2023 10:5'(GMT+7)

Bản lĩnh Đảng ta

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

“Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/ Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên người hôm nay” (Tố Hữu).
 
Nhà thơ cho ta một cảm nhận hoàn toàn chính xác về Đảng quang vinh. Từ “một hòn máu đỏ”, chỉ 15 năm sau, Đảng đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Chính quyền cách mạng non trẻ vừa ra đời nằm trong vòng vây của thù trong, giặc ngoài. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng phải tuyên bố tự giải tán, sự thật là Đảng rút vào bí mật nhưng vẫn lãnh đạo chính quyền và nhân dân, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tương quan lực lượng “châu chấu đá voi”, chúng ta nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, đã đánh cho “voi lòi ruột ra”, làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Tiếp theo 20 năm, trong cuộc đụng đầu lịch sử với “sen đầm quốc tế”, với bản lĩnh “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), bên cạnh những thành quả bước đầu, đất nước phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội chưa từng có. Thái độ của Đảng ta trước những khuyết điểm, sai lầm là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đã tỏ rõ bản lĩnh của một Đảng chân chính cách mạng, đạo đức, văn minh. Đảng đã khai mở con đường đổi mới chưa có tiền lệ, khuôn mẫu. Đổi mới mang cốt cách, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và dân tộc Việt Nam, là “make in Vietnam”.

Hơn 36 năm đổi mới trong bối cảnh CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) không còn, thế giới có những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, khó dự báo, Đảng ta khẳng định đi lên CNXH là con đường tất yếu của nước ta. Trước những lo lắng về khuyết điểm, sai lầm của mô hình CNXH, về một Đảng lãnh đạo sẽ mất dân chủ và đưa ra ý kiến đòi đa nguyên, đa đảng đối lập; đòi thực hiện dân chủ vô nguyên tắc, Đảng ta khẳng định đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN mà là làm cho mục tiêu ấy thực hiện có kết quả bằng những quan niệm đúng đắn về CNXH, bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp theo phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”. 

Trong khi các thế lực thù địch tuyên bố CNXH ở Liên Xô sụp đổ đồng nghĩa với sự sụp đổ của Chủ nghĩa Mác - Lênin và sự sụp đổ của các nước còn lại đi theo con đường XHCN chỉ là vấn đề thời gian, Đảng ta khẳng định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước với những quan niệm, phương hướng cơ bản về thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đảng ta khẳng định lịch sử thế giới đã, đang và sẽ còn trải qua những bước quanh co, song đi lên CNXH là quy luật tiến hóa của lịch sử. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong sự khủng hoảng, thoái trào và gặp nhiều khó khăn của phong trào CNXH thế giới, Đảng ta khẳng định đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và dân tộc ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Thực tiễn hơn 36 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã chứng minh sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH là hoàn toàn đúng đắn.

Từ những năm 40 của thế kỷ trước, ngay sau khi chế độ dân chủ cộng hòa được thiết lập, Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo nguy cơ của giặc nội xâm; các tật bệnh hủ bại, hủ hóa với những biểu hiện cụ thể như nhũng lạm, tham ô, lãng phí, quan liêu. Theo Người, muốn giữ vững, củng cố nền tự do, độc lập, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho dân giàu, nước mạnh, cùng với phát triển kinh tế phải tẩy sạch tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Phải cắt bỏ những cành sâu để cho cây phát triển. Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, Đảng ta kiên quyết, kiên trì, quyết liệt, mạnh mẽ, không ngừng, không nghỉ trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong khi một số ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm, làm chậm sự phát triển của đất nước thì Bộ Chính trị đã “nâng cấp” Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban. Điều này thể hiện bản lĩnh và quyết tâm chính trị cao của Đảng trên cơ sở nắm vững quy luật phát triển của đất nước, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng những năm qua với cách làm đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ, bài bản và hiệu quả đã để lại dấu ấn nổi bật, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong những năm gần đây, nhất là nửa nhiệm kỳ đầu của Đại hội XIII, đất nước ở trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp, chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, gây ra không ít khó khăn, thách thức lớn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Với những bài học kinh nghiệm quý báu của hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, kháng chiến và xây dựng đất nước, Đảng ta bình tĩnh, sáng suốt, không bị động, bất ngờ, kịp thời điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa con thuyền cách mạng dần vượt qua sóng to, gió lớn. Nghị quyết Đại hội XIII được các hội nghị Trung ương triển khai cụ thể, sáng tạo với trí tuệ và sự ủng hộ của cả dân tộc, tạo nên sức mạnh tín tâm, quyết tâm, đồng tâm, chúng ta thích ứng và vượt qua những điều chưa có tiền lệ, vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. 

Thành tựu nhiều mặt của đất nước những năm qua là minh chứng hùng hồn cho trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta, một Đảng biết tự hoàn thiện mình, luôn đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”. Đó chính là bài học kinh nghiệm quý giá để Đảng tiếp tục hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình ở nửa chặng đường còn lại của Đại hội XIII và những năm tiếp theo./.

PGS. TS. BÙI ĐÌNH PHONG (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất