Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 8/9/2020 15:23'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng tại Cà Mau

Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Đối tượng của đợt điều tra dư luận xã hội lần này là nông dân trên địa bàn huyện.

Thông qua phiếu xin ý kiến, đối tượng được điều tra đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng, hoàn thiện thể chế, khắc phục sơ hở, bất cập trong các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; công khai, minh bạch trong thu, chi tài chính, sử dụng tài sản công; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng; thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Kết quả điều tra được Viện dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp báo cáo Ban Bí thư phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, định hướng dư luận về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới./.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất