Thứ Năm, 13/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 31/1/2024 21:10'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phạm Xuân Thâu, Trưởng ban Liên lạc cán bộ hưu trí cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phạm Xuân Thâu, Trưởng ban Liên lạc cán bộ hưu trí cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ cho các chán bộ từ 90 tuổi trở lên. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ  các cán bộ từ 90 tuổi trở lên. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ cho các cán bộ từ 90 tuổi trở lên. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ các cán bộ từ 90 tuổi trở lên. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ cho các cán bộ từ 90 tuổi trở lên. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ các cán bộ từ 90 tuổi trở lên. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ cho các chán bộ trên 80 tuổi. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương mừng thọ các cán bộ trên 80 tuổi. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm nhiệm mừng thọ các cán bộ trên 70 tuổi. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  mừng thọ các cán bộ trên 70 tuổi. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm nhiệm mừng thọ các cán bộ trên 70 tuổi. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm nhiệm mừng thọ các cán bộ trên 70 tuổi. (Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Mới nhất

Liên kết website