Thứ Tư, 12/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 7/11/2023 9:1'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương: Tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Trong quá trình tổ chức, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng ta luôn coi trọng và xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là công tác quan trọng và xem công tác bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến sự tồn vong của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là “làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, xác định “tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nắm vấn đề chính trị hiện nay”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: “Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, một số diễn biến vượt qua dự báo. Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, Đảng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác cán bộ, trong đó, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước là yêu cầu đặt ra trong các nhiệm kỳ của Đảng là vô cùng cần thiết.

Với những yêu cầu đặt ra của tình hình mới, hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm cập nhật những kiến thức quan trọng về công tác này cho cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương. Có thể khẳng định, đây là những nội dung hết sức quan trọng, thiết thực trong hình hình hiện nay cả về mặt lý luận cũng như những kinh nghiệm thực tiễn gắn với lĩnh vực công tác tuyên giáo trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và cụ thể là việc bảo vệ bí mật Nhà nước”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tích cực trao đổi thảo luận để trong quá trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Một số vấn đề về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày chuyên đề “Những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước”.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất