Thứ Hai, 24/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Tư, 12/5/2021 10:27'(GMT+7)

Bến Tre: Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; nâng cao vai trò và hiệu quả của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay, góp sức truyền thông, đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi vào đời sống; từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và nhân dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT từ đó ý thức, chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT góp phần mở rộng và nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Theo nội dung Chương trình phối hợp, các cơ quan phối hợp BHXH tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT trên Website của đơn vị mình; thực hiện lồng ghép, truyền thông chính sách trên các chuyên mục, chuyên đề đặc thù của các cơ quan trên các phương tiện truyền thông đại chúng; phối hợp cùng BHXH tỉnh tổ chức các hội nghị, tọa đàm về chính sách BHXH, BHYT đến các nhóm đối tượng cụ thể nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân những nội dung, quy định chính sách BHXH, BHYT, những thông tin về quyền và lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT, giá trị nhân văn, chia sẻ cộng đồng khi tham gia BHXH, BHYT.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre Dương Văn Thắng nêu bật vị trí, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn nhất là trong tình hình thiên tai, dịch bệnh như hiện nay; trong những năm qua, công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể đạt được nhiều kết quả quan trọng, BHXH tỉnh nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của các sở, ban, ngành, hội đoàn thể trong công tác truyền thông, lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến hội viên, đoàn viên, người lao động; đồng thời Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông, chuyển tải thông điệp đến đối tượng cần tham gia, truyền thông phải đi trước, đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác; đồng chí mong muốn thông qua Chương trình phối hợp, các cơ quan tiếp tục phối hợp cùng BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, phát huy vai trò, trách nhiệm vì cộng đồng, trách nhiệm với nhân dân, chính quyền địa phương và nhất là vì quyền lợi, đảm bảo sức khỏe, anh sinh xã hội của hội viên, đoàn viên, người lao động đơn vị mình quản lý./.

TH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất