Thứ Bảy, 15/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Năm, 29/9/2022 15:6'(GMT+7)

BHXH Việt Nam triển khai các dịch vụ công đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính

BHXH Việt Nam triển khai các dịch vụ công đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính (Ảnh minh họa)

BHXH Việt Nam triển khai các dịch vụ công đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính (Ảnh minh họa)

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo về công tác CCHC quý 3/2022 của BHXH Việt Nam, hiện nay, BHXH Việt Nam đã tích hợp 20 dịch vụ công thuộc 14 TTHC của Ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng 01 Dịch vụ công so với quý 2/2022 là: Dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng.

Trong quý 3/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất cho 187 trường hợp và 34.390 giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (gồm 31.171 trường hợp thanh toán gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, 2.779 trường hợp đóng tiếp BHXH tự nguyện, 440 trường hợp đóng BHXH, BHYT, BHTN).

Với Cổng Dịch vụ công của Ngành, BHXH Việt Nam đã xây dựng xong phần mềm, kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ “Xác thực thông tin hộ gia đình”, kết nối thành công với Nền tảng thanh toán quốc gia; đã cung cấp dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam. Trong quý 3/2022, ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 25.993.002 hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 86,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận).

Về ứng dụng VssID-BHXH số, BHXH Việt Nam đã tích hợp, cung cấp 7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID: (1) Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin; (2) Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; (3) Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; (4) Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH; (5) Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con; (6) Hỗ trợ covid-19 theo Nghị quyết số 116/NĐ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; (7) Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. Trong quý 3/2022, toàn Ngành đã triển khai đăng ký, phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập và sử dụng Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID) cho 401.649 người. (Số lũy kế đến nay là 26,6 triệu tài khoản).

Bên cạnh đó, với nền tảng CNTT, chuyển đổi số, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị. BHXH Việt Nam đã giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2022 cho BHXH các tỉnh và yêu cầu tập trung vào các giải pháp như: tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp, lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của Ngành; Phân tích, xác định nhóm người hưởng tiềm năng; Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động khai báo thông tin tài khoản cá nhân để nhận chế độ ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp,…

Toàn ngành BHXH cũng thực hiện rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng để chuẩn hóa và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc lập, gửi mẫu biểu, danh sách chi trả, thanh toán các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp để cập nhật vào cơ sở dữ liệu, từ đó giảm thời gian đối soát chứng từ, quyết toán và đối chiếu số liệu được chính xác, thuận tiện, nhanh chóng.

Ngành BHXH Việt Nam luôn xác định và quyết tâm thực hiện CCHC phải đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực, các khâu, triển khai thống nhất từ BHXH Việt Nam đến BHXH các tỉnh, thành phố.

Việc khẩn trương nghiên cứu, bổ sung tích hợp thêm các dịch vụ công đã đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Ngành và đòi hỏi của công tác CCHC, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Thông qua việc kiểm tra công tác CCHC về thực thi công vụ, nhiệm vụ, cho thấy, lực lượng công chức, viên chức, người lao động toàn ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ quan.

Hệ thống tổ chức bộ máy ngành BHXH Việt Nam đang từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thường xuyên được quan tâm, đổi mới; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ nhân dân và tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.

BT

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất