Thứ Năm, 13/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Sáu, 23/9/2022 14:32'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống

Đồng chí Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn phát biểu tham luận tại hội thảo

Đồng chí Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn phát biểu tham luận tại hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí báo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; các ban, sở, ngành liên quan; các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm Xã hội tỉnh; ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại hội thảo

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu phát biểu tham luận liên quan đến công tác tuyên truyền miệng trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó đáng chú ý là một số tham luận như: Chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền miệng, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; công tác phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn để đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các tầng lớp nhân dân và hội viên phụ nữ; ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, sự chủ động của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế... Các tham luận tại hội thảo đã nêu lên những bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp đến các cấp, ngành liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống. 

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 khẳng định: “Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội”. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó, tiếp tục khẳng định quan điểm: “Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước”.

Việc tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống” tích cực góp phần đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống, là dịp để các cấp, các ngành xác định rõ hơn trách nhiệm trong công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; xây dựng định hướng nội dung, phương pháp tuyên truyền, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, khắc phục những khó khăn, hạn chế, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, tích cực góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới.

Đức Luận - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất