Thứ Bảy, 20/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Tư, 13/3/2024 14:34'(GMT+7)

Bình Thuận: Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 13/3, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh đã đặt các mục tiêu, chỉ tiêu với quyết tâm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng, du lịch.

Qua gần 5 năm thực hiện, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ tỉnh đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt kết quả toàn diện trên các mặt; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương, chính sách và định hướng phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, qua 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng đã phổ biển, quán triệt, triển khai nghiêm túc; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế để phù hợp với các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Điều lệ Đảng với nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 695 tổ chức cơ sở Đảng, 2.148 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 42 chi bộ trực thuộc 15 Đảng bộ bộ phận Đảng ủy cơ sở, với hơn 43 nghìn đảng viên.

Để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tỉnh ủy Bình Thuận đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá. Theo đó, toàn Đảng bộ đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy đầy đủ, đúng mức vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy.

Tỉnh sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, kiên quyết thay thế cán bộ uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường củng cố tổ chức ở cơ sở của chi bộ thôn, khu phố.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường đoàn kết dân tộc; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với cấp ủy, chính quyền… Toàn Đảng bộ theo dõi nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội và các vấn đề bức xúc trong nhân dân, các vụ việc nổi cộm để kịp thời giải quyết, ổn định tình hình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những nội dung phát sinh trong thực tiễn, liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng như: Đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng…

Nhiệm kỳ 202 -2025, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã bám sát Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, phát huy tính chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ, đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng với nỗ lực, quyết tâm lớn.

Tỉnh ủy Bình Thuận đã đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và trên các lĩnh vực, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tập trung thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức đa dạng, phong phú; tỷ lệ đảng viên tham dự học tập đạt cao. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận có sáng kiến tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” với 2.618/2.618 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tổ chức sinh hoạt cho gần 39.000 đảng viên tham gia. Giai đoạn 2021- 2023, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 6.100 đảng viên mới./.

HỒNG HIẾU (TTXVN)

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất