Chủ Nhật, 19/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 14/5/2024 9:25'(GMT+7)

Cần đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, tạo được cảm hứng cho sinh viên khi học các môn lý luận chính trị

Đồng chí Đoàn Văn Báu phát biểu tại buổi làm việc với Đại học Văn Lang.

Đồng chí Đoàn Văn Báu phát biểu tại buổi làm việc với Đại học Văn Lang.

* Tại trường Đại học Văn Lang, báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết các bộ môn LLCT thuộc Khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Văn Lang phụ trách giảng dạy cho sinh viên đại học và giảng dạy triết học cho chương trình sau đại học. Năm 2019, thực hiện nội dung chương trình mới, môn LLCT được chuyển từ 3 môn sang 5 môn. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Trường đã sắp xếp, tổ chức lại các bộ môn này thành 03 bộ môn, gồm: bộ môn Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH); bộ môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin và bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bộ môn có 19 giảng viên: 1 phó giáo sư, 7 tiến sĩ, 11 thạc sĩ. Thuận lợi lớn nhất mà các môn LLCT có được là sự chỉ đạo sâu sát, quan tâm, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Nhà trường; đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp, tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Bên cạnh đó, có một số khó khăn nhất định như: Sinh viên với đa dạng về xuất phát điểm nên không đồng đều về nhận thức; quỹ phòng học dành cho lớp học có quy mô sinh viên lớn chưa nhiều; sự phát triển của xã hội, khoa học công nghệ ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp cận thông tin, xử lí thông tin của sinh viên nên đặt ra cho giảng viên nhiều yêu cầu hơn so với trước đây.

Hằng năm và mỗi học kỳ, Trường đều xây dựng kế hoạch đào tạo, từ đó các khoa triển khai thực hiện, thiết kế chương trình đào tạo cho phù hợp. Đối với các môn LLCT là môn học chung được Phòng Đào tạo sắp xếp thời khóa biểu, các bộ môn phân công giảng viên, thực hiện giảng dạy theo đúng như quy định và kế hoạch đào tạo của Trường. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn ra, để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên, Nhà trường đã triển khai và cho phép các môn LLCT giảng dạy trực tuyến qua phần mềm MS Teams. Từ kết quả bước đầu thực hiện, Nhà trường tiếp tục triển khai giảng dạy các môn học này bằng hình thức blended-learning (vừa dạy-học trực tiếp trên lớp, vừa qua phần mềm MS Teams kết hợp với quá trình tự học của sinh viên trên LMS của Trường). Để đáp ứng với yêu cầu thực tế, các môn LLCT đã từng bước có những cải tiến, điều chỉnh từ nội dung bài giảng, cách thức đánh giá sinh viên đến phương pháp giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, của khoa, của từng bộ môn và từng giảng viên. Vì vậy, trong thời gian vừa qua, các bộ môn rất quan tâm đến việc này. Giảng viên được tham gia tập huấn, học tập các khóa học về phương pháp giảng dạy mới, hiện đại như: Phương pháp giảng dạy online, Phương pháp giảng dạy trực tuyến, Phương pháp giảng dạy tích cực, chuyển đổi số,… Trên cơ sở đó, giảng viên đã vận dụng các phương pháp này vào trong quá trình giảng dạy, đánh giá người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

Qua quá trình triển khai thực hiện Kết luận 94-KL/TW, Nhà trường cũng có một số đề xuất, kiến nghị cụ thể như về tập huấn để cập nhật kiến thức, thông tin hàng năm là rất quan trọng và cần thiết, do đó Bộ GD&ĐT cần xem xét về phương thức tổ chức để mở rộng đối tượng tham gia bằng nhiều hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Về nội dung tập huấn bên cạnh những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cần bổ sung thêm những nội dung về chuyên môn cho từng môn học. Về nội dung tập huấn nên cập nhật, bổ sung những điểm mới trong các công trình nghiên cứu khoa học, thành tựu khoa học và định hướng cho giảng viên cách tiếp cận để đưa vào bài giảng phù hợp; Thứ hai, với xu thế hiện nay và yêu cầu trong phát triển giáo dục Việt Nam, rất cần có một chương trình LLCT dành riêng cho sinh viên người nước ngoài khi học tập tại Việt Nam. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ GD&ĐT xem xét về việc xây dựng chương trình giảng dạy các môn LLCT riêng biệt, phù hợp với đối tượng sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam.

* Tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục LLCT đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, có tầm quan trọng để nâng cao ý thức chính trị trong toàn Trường. Trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, và có tư tưởng chính trị, đạo đức tốt. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường không ngừng nâng cao về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và giảng dạy.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng năm, Trường chủ động xây dựng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đáp ứng số lượng, đảm bảo chất lượng để giảng dạy các học phần LLCT. Hiện nay, đội ngũ giảng viên giảng dạy LLCT của Trường gồm 46 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng với 5 Phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 29 thạc sĩ, được phân thành 5 bộ môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tỷ lệ giảng viên LLCT có trình độ sau đại học và chứng chỉ giảng dạy đại học là 100%.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các học phần LLCT tại Trường được thực hiện dựa trên các quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giảng dạy các học phần LLCT. Trong quá trình xây dựng, chỉnh sửa, điều chỉnh chương trình đào tạo của các ngành học, các học phần LLCT cũng được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến các nội dung các học phần LLCT luôn luôn cập nhật mới theo từng năm học, từng học kỳ. Đến nay, ngoài phần nội dung giảng dạy trên cơ sở các giáo trình các học phần LLCT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Trường đã chỉ đạo biên soạn các tài liệu học tập nội bộ để giúp người học hệ thống hoá kiến thức một cách nhanh nhất.

Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên được giao nhiệm vụ tăng cường các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao nhận thức thực tiễn song song với việc học LLCT trên lớp; phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong sinh viên, phấn đấu theo tiêu chí Sinh viên 5 tốt giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện. Đồng thời, các đơn vị cũng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng LLCT; tổ chức và tham gia các hội thi của Thành phố như Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”, Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin “Ánh sáng thời đại” do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn tổ chức định kỳ hàng năm.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu về việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, Trường đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Các tài liệu học tập LLCT đã được tích cực số hóa theo hướng đa phương tiện; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống bài giảng điện tử và thiết kế bài tập, diễn đàn trao đổi sau mỗi nội dung bài học. Những buổi học trên lớp, giảng viên tiến hành giảng dạy theo hướng giải quyết vấn đề, cùng trao đổi và hệ thống kiến thức; chuyển hình thức từ thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, hát triển năng lực tiếp thu chính trị của sinh viên tốt hơn. Sinh viên tham gia học tập LLCT với thái độ tích cực, đánh giá cao về chuyên môn và phương pháp giảng dạy của giảng viên. Sinh viên được định hướng đúng đắn, phấn đấu học tập, rèn luyện theo tiêu chí phong trào Sinh viên 5 tốt; phấn đấu trở thành người Đảng viên cộng sản trẻ tuổi ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Trường đã kết nạp được 465 Đảng viên mới (26 đảng viên là cán bộ - giảng viên - nhân viên, 439 đảng viên là sinh viên).

Đoàn khảo sát tham quan Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn khảo sát tham quan Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận thực tiễn dạy và học các môn LLCT ở trường Đại học Văn Lang và Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả giảng dạy các môn LLCT tại các trường, đánh giá cao những cố gắng của đội ngũ giảng viên trong thực hiện Kết luận số 94-KL/TW. Có thể khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về giáo dục LLCT ở các trường mang tính toàn diện, có chiều sâu. Nhà trường đã chủ động, sáng tạo xây dựng chương trình học tập LLCT phù hợp cho các đối tượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu giáo dục LLCT. Thực tiễn ở cơ sở chính là những căn cứ để Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp kiến nghị, đề xuất để báo cáo, tham mưu giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT trong hệ thống giáo dục quốc dân thời gian tới.

Khánh Huy

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất