Thứ Bảy, 24/2/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 24/5/2019 15:28'(GMT+7)

Chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác ở Ninh Bình

Lê Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019 của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Lê Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019 của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng 100% tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề các năm nền nếp, hiệu quả.

Các hội nghị được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh cùng tham gia học tập.

Bên cạnh việc cung cấp tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tới cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình ghi hình nội dung từng chuyên đề in sao đĩa DVD chuyển các đơn vị làm tài liệu nghiên cứu và học tập lâu dài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo ra chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung và một số nội dung:

Một là, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua, đợt thi đua phong phú, thiết thực gắn với học tập và làm theo Bác như: Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2017); Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018); tổ chức đợt học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chính trị sâu rộng về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác”; tổ chức Giải Báo chí tỉnh Ninh Bình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; biên soạn, xuất bản cuốn sách “Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác”...

Hai là, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở; phân công cấp ủy viên, đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; duy trì chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm; thực hiện nghiêm quy định cấm cán bộ, đảng viên công chức, viên chức uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí,…

Ba là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch về tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần và ghi danh vào cuốn sổ “Nêu gương” của từng đơn vị.

Bốn là, ban hành các văn bản để cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, làm cơ sở để các đơn vị, các ngành xây dựng các quy định chuẩn mực phù hợp với đặc thù của từng ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. 100% các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đều xây dựng chuẩn mực đạo đức của ngành, của đơn vị và thường xuyên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Hầu hết nội dung các quy định chuẩn mực đạo đức đều được in trên pa-nô, treo tại trụ sở cơ quan, đơn vị để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện.

Một số đơn vị đã in tờ gấp nội dung chuẩn mực đạo đức để phát cho cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tốt hơn.

Năm là, công tác tuyên truyền, giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh được chú trọng.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, hấp dẫn phong phú, linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng cụ thể như: Tuyên truyền trực quan, thông qua bản tin thông báo nội bộ, đội ngũ báo cáo viên, hệ thống truyền thông đại chúng, sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn...

Nâng cao chất lượng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên mục “Người tốt - Việc tốt” trong Bản tin Thông báo nội bộ hàng tháng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình mở chuyên trang, chuyên mục về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên có những tin, bài, phóng sự, tọa đàm để tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều gương điển hình tiên tiến được thông tin, tuyên truyền kịp thời, đã có tác dụng lan tỏa trong toàn xã hội. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được duy trì nền nếp và đẩy mạnh…

Qua ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các phong trào thi đua yêu nước, “đền ơn đáp nghĩa”, “an sinh xã hội”, “uống nước nhớ nguồn”.v.v.. được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện.

Ngày càng xuất hiện xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học và làm theo Bác. Tiêu biểu như: Lực lượng Công an tỉnh với phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Đảng bộ Quân sự tỉnh với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; huyện Yên Khánh và huyện Hoa Lư với phong trào xây dựng nông thôn mới, duy trì, phát triển tốt và xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới trong sản xuất nông nghiệp; Thành phố Ninh Bình và Tam Điệp với phong trào xây dựng đô thị văn minh; Tỉnh Đoàn với Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội Nông dân tỉnh với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

Làm theo lời Bác bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ thành phố Tam Điệp làm đường giao thông nông thôn tại xã Quang Sơn. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Bên cạnh đó còn là những mô hình hay, kinh nghiệm quý như: Mô hình đánh giá hoạt động hàng tháng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Ninh Bình; mô hình dòng sông tự quản của Hội Cựu chiến binh xã Kim Tân, huyện Kim Sơn; mô hình “Làm hết việc chứ không hết giờ” của Chi bộ Phòng Tài nguyên môi trường, huyện Hoa Lư...

Nhiều việc làm, những tấm lòng bình dị nhưng cao quý đã có sức lan tỏa lớn trong xã hội như: Hàng trăm giáo dân (huyện Kim Sơn) tình nguyện đăng ký hiến giác mạc; gương thiếu tá quân đội Lê Hải Ninh (45 tuổi, quê ở huyện Yên Mô), anh Dương Hồng Quý (phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) cùng người thân đồng thuận hiến mô, tạng sau khi qua đời đã cứu sống nhiều người mắc bệnh nan y; đảng viên Đỗ Quang Sản xây cầu cho nhân dân ở huyện Yên Khánh; em Lê Thị Minh Ngọc, học sinh Trường THCS Lê Lợi, thành phố Tam Điệp sáng lập thư viện cá nhân và câu lạc bộ toán học...

Kết quả từ việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh; đồng thời, xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác.

Những kết quả tích cực đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố nét đẹp văn hoá, đạo đức xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Vũ Thanh Mai
Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất