Thứ Ba, 25/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 22/5/2019 14:17'(GMT+7)

“Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Hội thảo.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng nêu rõ: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào thời điểm bản lề của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; cách mạng dù còn khó khăn song đang trên đà thắng lợi, đòi hỏi sự đoàn kết, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng.

Trong Di chúc, Bác căn dặn nhiều điều trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh dạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Điều đó cho thấy sự nung nấu, suy tính của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiều năm, chứa đựng chiều sâu của tư tưởng, tình cảm, chiều cao trí tuệ của Người.

Quang cảnh Hội thảo.

Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, là kết tinh của tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn, thể hiện sự quan tâm, tập trung làm rõ nhiều nội dung liên quan tới bản Di chúc lịch sử.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đều thống nhất, tuy chỉ là "mấy lời để lại", nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứa đựng những nội dung phong phú và sâu sắc, từ chuyện nước nhà, chuyện thế giới, cho đến dặn dò lãnh đạo, nói với nhân dân; quan tâm đến mọi tầng lớp từ già đến trẻ; căn dặn về hiện tại và tương lai, về việc chung và việc riêng.. Tất cả đều thể hiện tình cảm muôn vàn tình thương yêu của Người.

Các đại biểu cũng nhất trí khẳng định, "mấy lời để lại" của Bác Hồ là tâm nguyện, là tình cảm, ý chí, trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Suốt đời phục vụ nhân dân, đất nước, suốt đời phấn đấu cho hạnh phúc chung cho toàn dân. Cái riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hòa trong cái chung của dân tộc.

Chính vì thế, trước lúc đi xa Người “không có điều gì để phải hối hận”, bởi Người đã phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân hết lòng.

Các đại biểu nhấn mạnh, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một trong những điều thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cùng với những nội dung trên, các tham luận trình bày tại Hội thảo cũng đã đề cập tới nhiều vấn đề rất sâu sắc, phong phú, giàu tính gợi mở như: Làm rõ hoàn cảnh ra đời và quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc, cũng như quá trình công bố và xuất bản tài liệu này của Người; phân tích những nội dung cơ bản của Di chúc Hồ Chí Minh và đưa ra những nhận định sâu sắc về giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam; việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua và hướng đi cho tương lai...

 

Nhà sàn - nơi Chủ tịch nước Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. 

Kết luận Hội thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn khẳng định: Cho dù thế giới có nhiều biến động, thay đổi, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đi theo con đường Bác Hồ đã chọn. Với những giá trị nhân văn cao cả được chứa đựng trong tư tưởng, đạo đức, Di chúc Hồ Chí Minh vẫn luôn là ngọn cờ quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh và kết nối tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Tư tưởng của Người trong Di chúc là định hướng cơ bản, quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cả hôm nay và mai sau, vì mục tiêu đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

50 năm qua, sự vận dụng một cách khéo léo, linh hoạt và sáng tạo những lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Thông qua Hội thảo, chúng ta càng có đủ cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định rằng, dù nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta trong Di chúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai", đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh./.

Tin, ảnh: Duy Phong

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất