Thứ Năm, 13/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Tư, 27/1/2021 16:16'(GMT+7)

Công bố Quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức

Thừa ủy quyền của TGĐ BHXH Việt Nam, Phó TGĐ Trần Đình Liệu trao Quyết định thành lập BHXH TP.Thủ Đức cho đ/c Trần Dũng Hà, PGĐ BHXH TP.HCM trực tiếp phụ trách BHXH TP.Thủ Đức

Thừa ủy quyền của TGĐ BHXH Việt Nam, Phó TGĐ Trần Đình Liệu trao Quyết định thành lập BHXH TP.Thủ Đức cho đ/c Trần Dũng Hà, PGĐ BHXH TP.HCM trực tiếp phụ trách BHXH TP.Thủ Đức

Dự lễ công bố, về phía UBND thành phố Thủ Đức có đồng chí Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Về phía BHXH Việt Nam còn có các đồng chí: Lò Quân Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng đại diện Văn phòng BHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Về phía BHXH thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Phan Văn Mến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hồ Chí Minh; các Phó Giám đốc và Trưởng các phòng nghiệp vụ…

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã công bố Quyết định số 128/QĐ-BHXH ngày 22/01/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập BHXH thành phố Thủ Đức trực thuộc BHXH thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam quyết định thành lập BHXH thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập BHXH quận 2, BHXH quận 9 và BHXH quận Thủ Đức. BHXH thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Thủ Đức. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH thành phố Thủ Đức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. 

Theo đó, BHXH thành phố Thủ Đức có chức năng giúp Giám đốc BHXH thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thủ Đức theo quy định. Với chức năng này, BHXH thành phố Thủ Đức sẽ triển khai các mảng công tác như: Xây dựng trình Giám đốc BHXH thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch phát triển BHXH thành phố Thủ Đức dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia; khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT…

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tin tưởng rằng, thời gian tới, BHXH thành phố Thủ Đức sẽ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. 

Để BHXH thành phố Thủ Đức nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu BHXH thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo hoàn tất công tác sắp xếp, bàn giao theo quy định để BHXH thành phố Thủ Đức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đảm bảo giải quyết chi trả chế độ chu đáo, an toàn, kịp thời tới người hưởng, tránh làm gián đoạn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Đặc biệt, BHXH thành phố Thủ Đức cần tăng cường tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần cùng BHXH thành phố Hồ Chí Minh và toàn Ngành thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đối tượng. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, các công chức, viên chức và người lao động thuộc BHXH thành phố Thủ Đức quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao gắn với phương châm hành động của Ngành năm 2021 là "Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức từ ngày 01/01/2021, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên rộng trên 211 km2 và quy mô dân số hơn một triệu người./.

Tuấn Nghĩa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất