Thứ Sáu, 14/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Bảy, 12/12/2020 8:38'(GMT+7)

Nhiều kết quả tích cực sau 03 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ kết luận hội nghị

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ kết luận hội nghị

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đồng chủ trì Hội nghị.

Nghị quyết số 28-NQ/TW ban hành ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được đánh giá là có những nội dung cải cách chính sách BHXH tiến bộ, tiệm cận với các tiêu chuẩn về an sinh xã hội trong các Công ước và Khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Theo đó, với việc hoàn thiện chính sách BHXH theo định hướng cải cách tại Nghị quyết số 28 sẽ tạo ra những đột phá mới, quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ ngày càng được bảo đảm tốt hơn.

Cải cách chính sách BHXH hướng đến bao phủ toàn dân được nhìn nhận toàn diện từ yếu tố đầu vào đến các yếu tố đầu ra. Đó là việc hoàn thành tỷ lệ bao phủ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi (35% đến năm 2021; 45% đến năm 2025; 60% đến năm 2030); và số người sau độ tuổi hưởng lương hưu được hưởng lương hưu, với tỷ lệ đề ra là 45% đến năm 2021; 55% đến năm 2025 và 60% đến năm 2030.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Cải cách chính sách BHXH không chỉ quan tâm đến lao động khu vực chính thức mà còn đặc biệt chú trọng đến lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức - đây là khoảng trống vẫn chưa được quan tâm triệt để trong những lần thiết kế chính sách trước đây. Mục tiêu đến 2025, trong số 45% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi tham gia BHXH thì nông dân, lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong vòng 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, từ năm 2008 đến hết năm 2018, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt khoảng 280 nghìn người tham gia. Nhưng trong năm 2019, quá trình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ghi nhận sự đột phá ấn tượng, với số người tăng mới gần 300 nghìn người. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tới nay đã đạt tới 580 nghìn. Điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ trong một năm triển khai, số lượng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã bằng 1,07 lần của cả giai đoạn 10 năm.

Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, 100% BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW  tại địa phương. Đáng lưu ý là cùng với việc tuyên truyền Nghị quyết số 28 NQ/TW của BCH TW, BHXH các địa phương còn kịp thời tham mưu tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho các địa phương, và kiến nghị để HĐND các cấp đưa chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT thành  các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tính đến hết tháng 9/2020, cả nước có hơn 15 triệu người tham gia BHXH, trong đó có trên 844 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; gần 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số. Trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp, có thể nói đây là những kết quả hết sức quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2020 mà Chính phủ đã giao cho BHXH Việt Nam. Có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Ngành BHXH phải kể đến sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan truyền thông báo chí.

Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 12/2020, chỉ tính riêng ở Trung ương, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể đã tổ chức khoảng trên 300 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, tư vấn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo,… về chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của trên 53.000 lượt người tham dự; phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí thực hiện đăng tải, phát sóng trên 23.000 tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục,… tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, nhất là BHXH tự nguyện. Ở địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức hơn 39.000 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp, hội thảo, tuyên truyền nhóm nhỏ,… với trên 2,4 triệu lượt người tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh: “Sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW đối với công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT luôn có vai trò quan trọng đặc biệt. BHXH Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc triển khai, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW.”

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, 100% Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để chỉ đạo, định hướng hệ thống Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông, các sở, ngành và đội ngũ báo cáo viên tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị quyết 28. Từ đó góp phần định hướng dư luận, xây dựng, củng cố, bồi đắp niềm tin của người dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội nói chung và về chính sách BHXH, BHYT nói riêng.

Sau gần 03 năm triển khai Nghị quyết, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH của Đảng đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và thống nhất trong toàn quốc. Sự chuyển biến về nhận thức, về quan điểm tư tưởng với một quyết tâm chính trị rất cao trong cả hệ thống chính trị được nâng lên một bước. Đây là cơ hội, định hướng cho các Bộ, ngành và BHXH Việt Nam cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, đảm bảo cho mọi người dân đều được hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã đề nghị trong thời gian tới, BHXH Việt Nam và Ban Tuyên giáo TW: Tiếp tục duy trì và triển khai mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn các chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Ban Tuyên giáo TW trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, đặc biệt là việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, kết quả thực hiện Nghị quyết và ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 đối với cấp ủy đảng các cấp.

“Đặc biệt, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại cơ sở để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, từ đó kịp thời đề ra những giải pháp tháo gỡ; Động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt, đơn vị tốt; đồng thời nghiêm túc phê bình những đơn vị, cá nhân còn hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.” Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ đề nghị, thời gian tới cần chú trọng một số nội dung sau:

Ban tuyên giáo các địa phương tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW. Công tác tuyên truyền, vận động cần tiến hành thường xuyên, liên tục; lồng ghép với công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, chính sách xã hội của TW và địa phương.

Tăng cường khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ở các cấp, các ngành, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo và cơ quan BHXH, các cấp, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa phương, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, kinh nghiệm hay trong thực hiện đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, sai trái, thiếu trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW.

Tham mưu với cấp uỷ chú trọng việc đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH; có tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này; có chính sách đầu tư, kinh phí, phương tiện cho công tác tuyên truyền và quan tâm tới chế độ đãi ngộ đối với cán bộ tham gia tuyên truyền về BHXH./.

 Tùng Nguyễn 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất