Chủ Nhật, 21/7/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Hai, 14/12/2020 9:37'(GMT+7)

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong Quân đội (Ảnh minh hoạ)

Bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong Quân đội (Ảnh minh hoạ)

Ngày 27/12/2017, Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam ký Quy chế phối hợp số 15498/QCPH-BQP-BHXH về việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Sau 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong Quân đội.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng đánh giá, sau 3 năm tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp, hai bên đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện Quy chế; đã cụ thể hóa và quy định rõ nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam; đã góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong Quân đội.

Cụ thể:

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp nghiên cứu, tham gia các văn bản cụ thể hóa các quy định trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch, nội dung hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và kinh phí bảo đảm cho hoạt động thông tin, tuyên truyền của BHXH Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã đưa vào kế hoạch công tác BHXH, BHYT, chỉ đạo các đơn vị toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung tuyên truyền, phù hợp với thực tế công tác BHXH, BHYT trong Bộ Quốc phòng.

Thường xuyên trao đổi, thống nhất giữa Bộ Quốc phòng, BHXH Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giải quyết các chế độ BHXH, nhất là những trường hợp vướng khó.

Hai bên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp kiểm tra, giám sát công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT và quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT, thông qua chương trình giám sát hằng năm của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đối với Bộ Quốc phòng; của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, mà trực tiếp đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là thành viên Hội đồng quản lý, cùng các cơ quan chức năng liên quan, thực hiện giám sát ở một số địa phương, tạo hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tình hình nợ đọng BHXH, BHYT theo hướng tích cực ở một số địa phương.

Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam, triển khai xây dựng hệ thống phần mềm công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong Bộ Quốc phòng, tương thích với hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu bảo mật. Bộ Quốc phòng đã thực hiện chuyển dữ liệu về BHXH, BHYT theo quy định về Trung tâm Dữ liệu của BHXH Việt Nam để phối hợp quản lý…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam xác định 9 công tác phối hợp. Trong đó, tiếp tục phổ biến Quy chế phối hợp tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố để thống nhất thực hiện.

Phối hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT của người lao động và hộ gia đình do BHXH Việt Nam quản lý, để tạo điều kiện cho BHXH Bộ Quốc phòng khai thác, sử dụng, làm cơ sở giải quyết các chế độ BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động và thân nhân của họ, tránh trùng lặp, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

BHXH Việt Nam tiếp tục hỗ trợ BHXH Bộ Quốc phòng trong nghiện cứu xây dựng và triển khai các hệ thống CNTT quản lý BHXH trong Bộ Quốc phòng, trong đó có Dự án” Xây dựng hệ thống CNTT trong quản lý BHXH, của hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu quản lý đặc thù của Bộ Quốc phòng. Hai bên phối hợp tham gia cùng Bộ Y tế và các Bộ, ngành sửa đổi Luật BHYT, Luật khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với thực tiễn thực hiện, đồng bộ với quy định của các luật có liên quan.

Phối hợp kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức khám, chữa bệnh, chuyển tuyến khám, chữa bệnh theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của quân nhân ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh. BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác BHXH, BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về BHXH, BHYT./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất