Thứ Hai, 22/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 23/2/2024 17:19'(GMT+7)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Banner của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Banner của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

2. Phạm vi

Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường internet, không giới hạn về phạm vi địa lý.

3. Đối tượng dự thi (1)

- Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

(1) Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Chuyên gia, Tổ Thư ký không được dự thi.

NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi

- Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

2. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

- Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số lượt người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi.

- Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) và một số báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử.

- Người dự thi được tham gia thi tối đa 07 lượt thi trong mỗi tuần thi.

3. Thời gian thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi:

  • - Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).
  • - Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).
  • - Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

CÁCH THỨC DỰ THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM CUỘC THI

1. Cách thức dự thi

- Người dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi, truy cập địa chỉ của Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) hoặc các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

- Người dự thi cung cấp đầy đủ, đảm bảo chính xác thông tin cá nhân trước khi vào thi theo yêu cầu.

- Người dự thi không được thay đổi thông tin khai báo trong các lượt thi, thông tin này sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xác minh và trao giải.

- Tại Trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia dự thi:

Bước 1 : Nhập các thông tin cá nhân: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân; Họ và tên (ký tự có dấu); số điện thoại liên hệ; địa phương, đơn vị; chuyên môn công tác. Các thông tin bắt buộc này là thông tin không thay đổi và được sử dụng trong suốt quá trình tham gia thi.

Bước 2 : Người dự thi bấm nút “Vào thi” để vào phần trả lời các câu hỏi. Người dự thi trả lời các câu hỏi bằng cách chọn 01 phương án đúng nhất (đối với các câu hỏi trắc nghiệm) hoặc điền từ thích hợp (đối với các câu hỏi dạng điền từ).

Bước 3 : Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người thi trả lời chính xác 10 câu hỏi trước; nhấp chuột vào phần “Nộp bài” để kết thúc phần trả lời.

Thời gian tối đa mỗi lượt thi là 10 phút (thời gian được tính kể từ thời điểm người dự thi bắt đầu vào thi đến thời điểm bấm nút nộp bài thi).

2. Cách thức xét giải thưởng Cuộc thi để trao giải

- Mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 07 lượt thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của người dự thi để xét giải thưởng.

- Các tiêu chí xét giải thưởng:

  • + Người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm tại mỗi lượt dự thi của tuần thi.
  • + Người dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm (tại tuần thi đó).
  • + Người có thời gian hoàn thành bài thi ít nhất tại lượt thi được xét.

GIẢI THƯỞNG

Mỗi tuần thi có các giải thưởng bao gồm:

  • - 01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);
  • - 02 Giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải);
  • - 03 Giải Ba: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);
  • - 5 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải).

Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí từ công tác xã hội hóa (nếu có), Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng, quà tặng cho phù hợp.

Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng và quà tặng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Tiền thưởng được trao trực tiếp tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội; hoặc chuyển tới số tài khoản ngân hàng của người đạt giải (theo thông tin cá nhân người đạt giải cung cấp).

Trong thời gian 14 ngày kể từ ngày công bố kết quả Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, cá nhân đạt giải không cung cấp và xác nhận thông tin cá nhân với đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi hoặc từ chối nhận giải, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chuyển giá trị giải thưởng vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

QUY ĐỊNH CẤM, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Các hành vi bị cấm:

- Nhờ người khác thi hộ;

- Sử dụng thông tin cá nhân không chính xác so với thực tế để tham gia dự thi; sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân để tham gia thi (số chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu).

- Cung cấp thông tin cá nhân để người khác sử dụng tham gia dự thi;

- Dùng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi;

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận và huỷ kết quả thi của người dự thi nếu phát hiện người dự thi có một trong các hành vi vi phạm trên.

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại liên lạc với Thường trực Cuộc thi hoặc gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trong thời gian 14 ngày kể từ ngày công bố kết quả Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

3. Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi tại địa chỉ website: https://baocaovien.vn, các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

2. Thường trực Cuộc thi

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương: Số 2B, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 080.44348. Email: phongbaocaovientw@gmail.com.

- Hỗ trợ về kỹ thuật: Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam. Điện thoại: 0243.9333263.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trong quá trình tổ chức, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất