Thứ Bảy, 20/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 11/10/2023 10:20'(GMT+7)

Đà Nẵng: Tận dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào việc học tập lý luận chính trị, triển khai các nghị quyết của Đảng

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình (bên phải) phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh NGỌC PHÚ/Báo Đà Nẵng))

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình (bên phải) phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh NGỌC PHÚ/Báo Đà Nẵng))

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Trưởng đoàn khảo sát và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì buổi làm việc.

Ngay sau khi Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về “Công tác nghiên cứu lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội đã nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào lý luận thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện trong công tác xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu các cấp, Nghị quyết Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của Đảng qua các thời kỳ gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Trường Chính trị thành phố và ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, các trường đại học trên địa bàn đã đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đối tượng của từng loại hình lớp bồi dưỡng chính trị; xây dựng các chuyên đề lý luận và thực tiễn địa phương phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thành phố.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng)

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, với phương châm phát huy tối đa những yếu tố thuận lợi, khắc phục những hạn chế, khó khăn, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của thành phố, tích lũy được những kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể như việc tận dụng ưu thế của mạng xã hội, đổi mới hình thức tuyên truyền, đăng tải các tin, bài viết, sản phẩm truyền thông với các hình thức dễ nhớ, dễ hiểu dưới dạng Inforgraphic, các file âm thanh, các hình ảnh, pano tuyên truyền trực quan...trên các trang thông tin chính thống của thành phố, đơn vị, địa phương như trang thông tin điện tử, fanpage, zalo, mocha…; xây dựng bộ tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết để phổ biến đến từng chi bộ kết hợp với quán triệt nội dung, phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Thành phố đã chủ động triển khai và duy trì Hội nghị dưới dạng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quá trình hội họp, quản lý, điều hành công việc, nhất là ứng dụng mạnh mẽ trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

“Thành phố đang thực hiện chủ trương đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên toàn địa bàn với kinh phí  trên 21,6 tỷ đồng. Như vậy, trong thời gian đến cơ sở vật chất sẽ đảm bảo để tổ chức học tập nghị quyết của Đảng với chất lượng và quy mô lớn; góp phần giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh, sớm với nghị quyết, giúp rút ngắn thời gian triển khai nghị quyết và trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trên địa bàn thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Chỉ thị số 23-CT/TW trên địa bàn thành phố thời gian qua, Phó Bí thư Thành uỷ Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Trung ương kịp thời bổ sung vào lý luận của Đảng những vấn đề đã “chín”, đã rõ trong thực tiễn nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lý luận chính trị, xây dựng ứng dụng chung cho học tập lý luận chính trị thông qua các phần mềm.

“Chúng tôi mong muốn Trung ương định hướng cụ thể hơn về mặt nghiên cứu lý luận; quan tâm điều chỉnh cơ chế trong nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; xây dựng chế độ chính sách ưu đãi, vượt trội cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cũng như tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cung cấp thông tin”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiến nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Đà Nẵng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị thời gian qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Thường trực Thành ủy tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trên tinh thần thể hiện đầy đủ rất nhiều việc thành phố đã làm được, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực tiễn triển khai.

“Những ý kiến phản ánh của thành phố trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ được xử lý ngay; những kiến nghị ngoài thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương nhằm nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết./.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất