Thứ Sáu, 19/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 14/11/2023 9:55'(GMT+7)

Đảng bộ Agribank: Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bác Hồ với đồng chí Nguyễn Lương Bằng,Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (ảnh chụp ngày 19/5/1957).

Bác Hồ với đồng chí Nguyễn Lương Bằng,Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (ảnh chụp ngày 19/5/1957).

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGÀNH NGÂN HÀNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng, cũng như trong suốt quá trình cách mạng Bác Hồ luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đối với đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng, Người đã chỉ rõ những nội dung cơ bản sau: 

Một là, xây dựng đạo đức phục vụ nhân dân cho cán bộ ngân hàng. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm đến hoạt động ngân hàng. Đặc biệt Người luôn dặn dò cán bộ ngân hàng phải nâng cao đạo đức cách mạng và hết lòng phục vụ nhân dân. Mọi hoạt động phải vì dân, phải nâng cao đạo đức cách mạng để phục vụ nhân dân và làm giàu cho đất nước.

Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác đã chỉ rõ “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng” (1). Bác yêu cầu mọi chính sách về kinh tế, tài chính của Chính phủ đều phải nhằm thực hiện lợi ích của nhân dân, lợi ích của kháng chiến, kiến quốc. Như vậy, Bác đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng kinh tế - tài chính là nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Để xây dựng nền kinh tế nước nhà vững mạnh, Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nêu gương cần, kiệm, liêm, chính. Người căn dặn: Khi có việc đáng làm, việc ích nước lợi dân, lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc thì dù hao tốn bao nhiêu công, tiêu hao bao nhiêu tiền của cũng sẵn sàng, nhưng khi không cần tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu, không được tiêu. Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 20/2/1952, Bác căn dặn:"Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ. Chiến sĩ ta liên tiếp thắng giặc ngoài mặt trận. Tôi mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tế tài chính ở hậu phương, cũng cố gắng thi đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khăn, làm cho mặt trận kinh tế - tài chính của ta cũng thắng lợi như mặt trận quân sự"(2).

Hai là, phải bồi đắp những phẩm chất chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ ngân hàng

Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng đến bồi dưỡng những chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ ngân hàng. Đó là phải "chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính" và "tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu". Trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngân hàng (tháng 01/1965), trong, Bác cũng căn dặn: “Quản lý tiền bạc là một công tác rất quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cán bộ ngân hàng là người có trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, phải học tập cách quản lý tiền cho tốt, đừng để lãng phí, mất mát. Một đồng vốn bỏ ra phải bảo đảm tăng thêm của cải cho xã hội, phải luân chuyển nhanh, đừng để đọng. Phải tích cực huy động tiền nhàn rỗi để bỏ vào sản xuất”(3). “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn”(4). Đạo đức cách mạng của người cán bộ ngân hàng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là cái gì trừu tượng, chung chung, mà nó được thể hiện trong từng hành động của chính cán bộ, đảng viên vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước và Nhân dân. Quan điểm của Bác về đạo đức đối với cán bộ ngân hàng là “chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính”.

Người cũng chỉ rõ: "Cần" là cần cù, siêng năng, chăm chỉ trong lao động.“Cần” còn có nghĩa là làm việc có phương pháp, có khoa học và có trí tuệ. "Cần" trong giai đoạn hiện nay còn phải là tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc được giao, mang lại hiệu quả cao trong công việc mình đảm nhiệm. Tính hiệu quả là yêu cầu không thể thiếu trong điều kiện kinh tế thị trường, nhất là đối với cán bộ ngân hàng trong giai đoạn đổi mới, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hội nhập quốc tế. “Cần” cũng là khả năng thích nghi, biết học tập và tiếp thu cái mới để đáp ứng được yêu cầu của công việc trong giai đoạn mới.

Kiệm” là tiết kiệm thời gian, tiền bạc, tránh xa hoa, lãng phí của cải vật chất và tinh thần của nhân dân, gia đình và xã hội. Những điều đó vẫn giữ nguyên giá trị và vai trò trong điều chỉnh hành vi của cán bộ ngân hàng từ trước đến nay, "kiệm" không đồng nghĩa với hạn hẹp, đòi hỏi cán bộ ngân hàng phải "thắt lưng, buộc bụng", "nắm cơm với quả cà", cán bộ không được mua sắm và sử dụng những phương tiện hiện đại... Cái chúng ta cần giáo dục đối với cán bộ ngân hàng là đấu tranh với lối sống gấp, sự xa xỉ, lãng phí chạy theo thị hiếu không lành mạnh về văn hóa và đạo đức nghề nghiệp.

"Liêm" là liêm khiết, trong sáng, không tham của cải vật chất, không tham địa vị, chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Đó là những điều cốt lõi, đồng thời cũng là phẩm chất chí công, vô tư của người cán bộ cách mạng. Cán bộ ngân hàng lại càng cần lưu ý, rèn giũa phẩm chất này, vì cán bộ ngân hàng quản lý tiền của, nếu không nghiêm minh, liêm khiết, lại tham lam của cải, vật chất, vi phạm các thói xấu như tham ô, móc ngoặc, hối lộ, tư lợi bất minh... thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự và mang lại hậu quả khó lường trong việc thực thi nhiệm vụ và không mang lại được niềm tin cho nhân dân, khách hàng, làm suy yếu xã hội.

"Chínhlà thẳng thắn, trung thực, luôn đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, chính nghĩa, lên án những cái xấu, cái sai trái. “Chính” cũng được hiểu là việc phải, việc đúng thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng tránh. Đức tính này đòi hỏi cán bộ phải làm theo lẽ phải, đấu tranh chống sự giả dối, không trung thực, cơ hội, lợi dụng chức quyền làm việc bất minh. Đối với mình thì không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đối với người, không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc. “Chính” là một trong những phẩm chất, tư cách cần có của người cán bộ ngân hàng, giúp mỗi cán bộ công tác trong ngành có thái độ đúng mực, ân cần đối với tất cả các khách hàng, không có sự phân biệt khách hàng. Ngày nay, trong điều kiện kinh tế thị trường, cán bộ ngân hàng càng cần phải được giáo dục, rèn luyện phẩm chất đó. Cán bộ ngân hàng không vì lợi nhuận mà chấp nhận làm những việc không đúng quy định, dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành và thực thi nhiệm vụ một cách đúng mực, nghiêm túc.

Chí công” là rất mực công bằng, công tâm; vô tư, không được có lòng riêng, thiên tư đối với người, với việc. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.  Muốn chí công vô tư thì phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân. Có chí công, vô tư thì mới không vị kỷ, không vì lợi ích cá nhân, đầu óc mới tỉnh táo, sáng suốt, không tham tiền tài, địa vị, danh vọng. Lúc đó, mọi việc làm mới công tâm, khách quan.

Cần, kiệm, liêm, chính” có quan hệ chặt chẽ với với “chí công, vô tư”. “Cần, kiệm, liêm, chính” sẽ dẫn đến “chí công, vô tư”. Ngược lại, đã “chí công, vô tư”, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được “cần, kiệm, liêm, chính”. Đó chính là các đức tính, phẩm chất đạo đức cần có của người cán bộ, đảng viên, đối với cán bộ ngân hàng, những phẩm chất đạo đức đó được thể hiện thông qua những hành vi cụ thể trong hoạt động kinh doanh. Hành vi đạo đức của cán bộ ngân hàng chỉ có thể được hình thành và phát hiện trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày phục vụ nhân dân, đối tác, khách hàng. Không có thứ đạo đức chung chung, trừu tượng, bên ngoài cuộc sống, càng không có thứ đạo đức suông. Cán bộ ngân hàng phải gương mẫu về đạo đức.

 
Bác Hồ thăm Quỹ Tiết kiệm xã hội chủ nghĩa tại Nhà máy dệt Nam Định năm 1960.

Bác Hồ thăm Quỹ Tiết kiệm xã hội chủ nghĩa tại Nhà máy dệt Nam Định năm 1960.

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ AGRIBANK

Agribank là ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò chủ lực trong việc dẫn dắt hệ thống các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với quy mô và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam gồm 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng, miền, huyện đảo; gần 40.000 cán bộ, người lao động.

Triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về "tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước"; Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương "về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trong doanh nghiệp nhà nước", Đảng ủy Agribank đã hoàn thành tiếp nhận 699 tổ chức đảng và 18.880 đảng viên từ cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank. Đảng bộ Agribank thực hiện sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Đảng bộ toàn ngân hàng với 226 Đảng bộ, 42 Chi bộ trực thuộc, 23.500 đảng viên. Với mô hình Đảng bộ toàn hệ thống có số lượng đảng viên tương đương cấp tỉnh, đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức, lãnh đạo, triển khai thực hiện thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc nâng cao đạo đạo cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Agribank.

Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), với những chủ trương, nghị quyết, giải pháp cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Agribank nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực cố gắng vượt mọi khó khăn, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm đều đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, hoàn thành kế hoạch NHNN giao; tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác, Đảng bộ Agribank đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến quan trọng trong xây dựng đạo đức cách mạng cho đảng viên trong toàn đảng bộ, cụ thể là:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ X Đảng bộ Agribank xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Bộ quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “vừa hồng, vừa chuyên” gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa, hàng năm, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp chủ đề, định hướng công tác năm để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh việc nêu gương các điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống.

Đảng ủy đã tổ chức kết nối trực tuyến các Hội nghị học tập toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu Đảng ủy Khối; tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với quy định nêu gương, “tự soi, tự sửa” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, kết nối đến các điểm cầu trong toàn hệ thống. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” toàn khóa, hằng năm. Các chi, đảng bộ và người đứng đầu có hướng dẫn cụ thể để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thực tế, bám sát nội dung kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị. Bí thư Đảng ủy và Tổng giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ, người đứng đầu, tập thể các chi, đảng bộ xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện. Nội dung cam kết và thực hiện cam kết được đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Tại các chi, đảng bộ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành tổ chức với tinh thần nghiêm túc; việc tổ chức học tập được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, đảm bảo về nội dung, chất lượng; cán bộ, đảng viên tham gia học tập có ý thức nghiêm túc.

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Đảng về đạo đức với việc triển khai hoạt động các phong trào thi đua của ngành, tiêu biểu như: Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; “Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp Agribank”; Thi đua “Lập thành tích kỷ niệm Ngày thành lập Agribank”; "Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại”, “Đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn”, “Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, “Ngân hàng vì môi trường”, “Agribank vì tương lai xanh”, “Agribank - Tốt hơn mỗi ngày”, “Cùng chung tay chống rác thải nhựa”, Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”,  phong trào cán bộ Agribank là đại sứ thương hiệu, phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, từ đó nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, tôi luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư" gắn với thực hiện văn hóa doanh nghiệp, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng, thực hiện Quy chế dân chủ ở ở cơ sở tại nơi làm việc, tích cực đấu tranh phòng chống thông tin sai lệch, xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng, giữ gìn uy tín, thương hiệu, hình ảnh Agribank.

Cán bộ đảng viên, người lao động Agribank ở bất kỳ vị trí nào đều nỗ lực học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ đảng viên, người lao động Agribank ở bất kỳ vị trí nào đều nỗ lực học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng Đảng về đạo đức.

Trong hoạt động xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng ủy Agribank chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Agribank được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện đúng quy định của Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy chú trọng công tác đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối theo quy định từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, nhìn nhận rõ hạn chế tồn tại để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Bổ sung nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII, các quy định về nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm vào chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đối với cấp ủy, Bí thư chi, đảng bộ; chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Agribank và các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành thông qua: Tờ thông tin; website Agribank; các báo và tạp chí lớn của Trung ương; Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống Agribank.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Agribank triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét từ mỗi lời nói, việc làm của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống: Những nỗ lực của Đảng bộ Agribank trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong giao dịch trong toàn thể đảng viên và người lao động đã đem lại những kết quả tốt đẹp; Phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ Agribank đã được khách hàng ghi nhận, khách hàng đến và gắn bó với Agribank không chỉ bởi những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt và phù hợp mà còn bởi từ phẩm chất của cán bộ Agribank. Trong nhiều năm qua và đặc biệt 3 năm 2020, 2021, 2022 toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 81.670 món/tổng sổ tiền 306 tỷ đồng. Những tấm gương về trả lại tiền thừa cho khách hàng luôn được nhân rộng trong hệ thống Agribank qua nhiều năm, niềm tin yêu của khách hàng đối với Agribank được gia tăng và củng cố.

Với những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Agribank được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen Tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.

Đảng bộ Agribank được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đảng bộ Agribank được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ AGRIBANK TRONG THỜI GIAN TỚI

 Bối cảnh hiện nay, đứng trước những thời cơ, thuận lợi, cán bộ ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới đan xen, như sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực tài chính, thị trường lao động mở rộng phạm vi ra toàn thế giới, trình độ lao động đòi hỏi ngày càng cao, hay những mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ có những tác động tiêu cực đến đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên ngành ngân hàng, vì trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng rủi ro đạo đức là điều luôn có nhiều cám dỗ thường trực.

Để tăng cường giáo dục và rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra: “Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn”, trong thời gian tới, Đảng bộ Agribank cần có các giải pháp nâng cao đạo đức cho cán bộ, đảng viên, cụ thể:

Một là, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm, nhu cầu tự thân phải tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây phải được xác định là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Việc học tập, tự học tập để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với ý thức tự giác. Các nội dung học tập phải được đưa vào sinh hoạt chi bộ và trở thành nền nếp được thực hành qua mỗi việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên có sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, người đứng đầu. Cần nhận thức và thực hiện đúng, nghiêm khắc quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, luôn tự ý thức về vai trò tiên phong, gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi vị trí công tác.

Hai, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cần nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phải thường xuyên “sửa đổi lối làm việc”, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân.  Đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, củng cố đoàn kết và thống nhất nội bộ. Đặc thù của nghề ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, nên cần phòng ngừa, quản trị và xử lý các rủi ro phát sinh, bảo đảm hoạt động an toàn, trôi chảy và hiệu quả. Sự ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng quyết định đến sự an toàn, ổn định của nền kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay, ngành Ngân hàng đang đứng trước những yêu cầu mới về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện và có ý thức trau dồi đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; phải thật sự mẫu mực về đạo đức, lối sống, thẳng thắn, chân thành.

Ba là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với giám sát thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và Bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức ngành Ngân hàng. Đây được xác định là khâu then chốt để thực hiện việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, để cán bộ, đảng viên thực hiện đúng nghĩa vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, giữ vững niềm tin, uy tín, hình ảnh với nhân dân, khách hàng, đối tác.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm; tiếp tục đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, tự kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, cấp ủy viên cùng cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các quy định về nêu gương; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với cán bộ, đảng viên trong xây dựng đạo đức cách mạng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây là giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, cũng như trong việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhân và ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Hồ Chí Minh khẳng định: Kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Bên cạnh đó, cần phát huy mặt tích cực của dư luận xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương những việc làm tốt, kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt, nhất là trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Năm là, trong hoạt động của các chi, đảng bộ, cấp ủy các cấp cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng như: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Duy trì giao ban bí thư cấp ủy định kỳ để triển khai thực hiện công tác Đảng và kịp thời cung cấp thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, chủ động giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong nhận thức của đảng viên, quần chúng. Thực hiện tốt các nguyên tắc này trong sinh hoạt hằng ngày, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cũng như trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đảng viên góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho mỗi tổ chức dảng, đảng viên bởi nhiều đảng viên tốt sẽ tạo nên một chi bộ tốt, một đảng bộ tốt.

Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng được Đảng đánh giá là nhiệm vụ then chốt, sống còn trong cách mạng hiện nay. Thông qua việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên sẽ giúp Đảng bộ Agribank khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chụi trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung. Những nỗ lực của Đảng bộ Agribank trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người lao động kỳ vọng đem đến những kết quả tốt đẹp; tạo sự chuyển biến rõ nét trong văn hóa, phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của Agribank, củng cố sâu đậm sự tin tưởng, yêu mến của hàng chục triệu khách hàng đối với thương hiệu Agribank, ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Đỗ Thị Loan

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank

----

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, H, 2011, t. 4, tr.53.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t. 7, tr.322.

(3) (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.14, tr.472, 472-473.

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất