Thứ Ba, 25/6/2024
Xã hội
Thứ Sáu, 9/8/2019 11:41'(GMT+7)

Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã

Đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Theo đó, Sở yêu cầu đối với cấp xã tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp phụ trách. Các thành viên gồm: Công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, Trưởng Trạm Y tế, Trưởng Công an, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Hiệu trưởng nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.

Ngoài các thành viên trên, tùy điều kiện của địa phương có thể bổ sung thành viên trong số các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để giúp UBND, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các trách nhiệm đôn đốc, phối hợp việc thực hiện quyền trẻ em; giải quyết các vấn đề trẻ em thuộc thẩm quyền; bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em.

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ định Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã. Thành phần Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã bao gồm: Chủ tịch UBND cấp xã, Công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, Trưởng Trạm Y tế, Trưởng Công an, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã giúp UBND, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định của Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với cấp huyện ngoài Ban chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em, tùy tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp huyện. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc bố trí cán bộ, công chức cấp xã tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định. Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Đỉều 53, Điều 72 Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên Dân số KHHGĐ làm nhiệm vụ công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm phát huy tối đa vai trò, hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 05-02-2015 của UBND Thành phố./.

M. Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất