Thứ Ba, 16/7/2024
Văn hóa
Thứ Sáu, 19/11/2021 9:35'(GMT+7)

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển và hội nhập

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tối 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), 76 năm ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2021).

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tuyên bố khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021; đồng thời cho biết, sự kiện này được tổ chức có sự tham gia của 16 cộng đồng các dân tộc đang sinh sống hoạt động tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, với chuỗi 8 sự kiện giao lưu văn hóa vùng miền, các hoạt động dân ca dân vũ, giới thiệu nghề truyền thống của cộng đồng dân tộc, tái hiện một số lễ hội đặc sắc...

SỨC MẠNH NỘI SINH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng tham dự khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam.”

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, được tổ chức ngay trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các vị đại biểu và toàn thể đồng chí, đồng bào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống vẻ vang. Nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết dưới lá cờ của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công,” đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam góp phần tạo nên sức mạnh, động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta.

Trong suốt 91 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc là hoạt động thường niên, được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, là nơi quy tụ những nét đặc trưng văn hóa cơ bản nhất của cả 54 dân tộc anh em.

Chủ đề Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị văn hóa toàn quốc, đồng thời biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tuần lễ Đại đoàn kết sẽ giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống nhân dân.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chung sức, đồng lòng, quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, ổn định, phục hồi và phát triển sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc đưa đất nước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; động viên đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa đang được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng chữ viết của các dân tộc.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những người dân còn gặp nhiều khó khăn, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân tộc; khích lệ, cổ vũ tinh thần tự lực, tự cường của mọi người dân vượt qua khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp giữa các tổ chức thành viên, hội tụ tối đa trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, ổn định xã hội để phát triển toàn diện và bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện có hiệu quả “Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025,” làm cho các giá trị văn hóa truyền thống thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử;” đồng thời, xác định rõ “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam.”

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và nền tảng lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, là nền tảng tinh thần vững chắc đưa đất nước đi trên con đường đổi mới, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao quà tặng đại diện đồng bào các dân tộc.

Tiếp theo, trong phần hội, với chủ đề chương trình nghệ thuật mang tên “Bình Minh đất Việt,” các nghệ sỹ đã biểu diễn các tiết mục tại ba chương gồm Bình minh trên bản; Vang vọng hồn thiêng sông núi; Miền đất câu hò điệu ví, với các hoạt cảnh phức hợp như “Chợ phiên gặp gỡ,” hoạt cảnh “Bạch Đằng Giang-Hò biển,” hát múa “Trên quê hương quan họ,” trống hội “Bản trường ca trên mặt trống đồng,” “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác,” âm nhạc dân gian Huế, âm nhạc dân gian Khmer, hát văn “Cô đôi thượng ngàn,” hoạt cảnh "Ánh sáng niềm tin".../.

(TTXVN/Vietnam+)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất