Thứ Ba, 25/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 5/7/2023 18:56'(GMT+7)

Đổi mới hơn nữa tư duy và phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chiều 5/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; ở trong nước kinh tế - xã hội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong cả nước. Công tác thông tin đối ngoại đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đối ngoại của Đảng, nội dung thông tin toàn diện, khách quan, cân bằng; phương thức, hình thức thông tin đa dạng, ứng dụng hiệu quả các phương thức truyền thông mới, duy trì và tiếp tục thúc đẩy luồng thông tin tích cực về Việt Nam của dư luận quốc tế.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu.

Có được những kết quả nêu trên, phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực với ý chí, quyết tâm cao của toàn lực lượng thông tin đối ngoại trong và ngoài nước. Đặc biệt vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại. Kết luận số 57-KL/TW là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; có tính chất định hướng chiến lược, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác thông tin đối ngoại nói chung và hoạt động của Ban Chỉ đạo nói riêng còn một số hạn chế, như: tình trạng báo chí đưa tin thiếu khách quan vẫn còn tồn tại; việc đổi mới phương thức thông tin đối ngoại chưa được triển khai đồng đều giữa các cơ quan, địa phương; chưa phát huy được sự tham gia tích cực của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, trao đổi về công tác triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức, nguồn lực triển khai thông tin đối ngoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại khẳng định và biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại trong 6 tháng đầu năm cũng như nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại đã giúp các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ, tin tưởng và đánh giá cao về thành tựu phát triển đất nước ta trong chặng đường nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu bản sắc văn hóa, tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị.

Với tinh thần mới của Kết luận số 57-KL/TW, để triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong 6 tháng cuối năm, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục quán triệt chủ trương “tăng cường thông tin đối ngoại” và “tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận”; phát huy vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong công tác chính trị tư tưởng, đối ngoại như tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021 và mới nhất là Kết luận số 57 của Bộ Chính trị đã xác định.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy và phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại; tăng cường chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo và khả năng, cơ chế phản ứng nhanh trước những chuyển biến chiến lược của môi trường quốc tế và khu vực./.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất