Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 25/10/2023 20:25'(GMT+7)

Đồng chí Phan Xuân Thủy làm việc tại Bạc Liêu

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Theo Báo cáo tại buổi làm việc, từ sau Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bạc Liêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành 13 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương thành 61 chương trình, 83 kế hoạch, 21 chỉ thị, 5 đề án, 32 quy định và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực.

 Việc triển khai quán triệt và cụ thể hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy đã được các cấp ủy, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; thông qua đó, đã tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân tăng 7,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần khu vực nông, lâm, thủy sản.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” gắn với “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Kết luận số 01 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội; ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với công tác tuyên giáo, Tỉnh ủy và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nhất là kết quả Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 khóa XIII; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVI; kết quả kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết năm 2023; công tác thông tin đối ngoại; biên giới, biển đảo; những ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước và tỉnh trong năm 2023...

Cùng với đó, để kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, hàng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; nắm bắt thông tin dư luận xã hội trên báo chí, internet, mạng xã hội; thông qua phản ánh của Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; kết thừa kết quả phối hợp điều tra dư luận xã hội do Viện Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện… Qua đó, thông tin dư luận xã hội được phản ánh kịp thời, đầy đủ, chất lượng thông tin ngày càng sâu hơn. Nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, có tác động lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có thêm cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu đã đạt được; hạn chế, tồn tại, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, tránh phát sinh điểm nóng.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác cùng lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan tới các lĩnh vực như: Khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, báo chí - xuất bản, phát triển du lịch... Công tác tăng cường học tập và làm theo gương Bác; Công tác nghiên cứu lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; cơ chế phối hợp thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo chí.

Các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Luận, Phó vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thiều cho biết, Bạc Liêu đã có định hướng thực hiện chủ trương chú trọng giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc nói chung, vùng đất Bạc Liêu nói riêng từ nhiều năm trước, xem văn hóa cũng là nền tảng, động lực quan trọng trên chặng đường phát triển. Đối với lĩnh vực truyền thông, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn có tiếng nói chung, thẳng thắn, không né tránh để tháo gỡ nhiều vấn đề nổi cộm, nhạy cảm.

Đồng chí Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc triển khai các chủ trương, nghị quyết Đại hội các cấp, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực hết sức để vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, nhất là vượt qua cơn bão dịch COVID-19 kéo dài hơn 2 năm. Do đó, dù không đạt được những mục tiêu đặt ra đầu nhiệm kỳ, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn ở tốp đầu khu vực ĐBSCL nhiều năm. Tuy nhiên, Bạc Liêu vẫn đứng trước rất nhiều khó khăn, cần các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm nhiều hơn, nhất là giúp tỉnh tháo gỡ “điểm nghẽn” “4 không” về giao thông (không cao tốc, không sân bay, không cảng biển, không đường sắt)…

Hiện Bạc Liêu đang khẩn trương, nỗ lực rất lớn để quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; hoàn chỉnh quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2030; triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI, PAPI; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội để hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước… 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận tinh thần nghiêm túc và sự chuẩn bị chu đáo cho buổi làm việc hôm nay. Đồng thời, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương thời gian qua; triển khai hiệu quả, có những cách làm hay, mới ở hầu hết các lĩnh vực tuyên giáo. Cụ thể, Bạc Liêu nằm trong tốp 19 các tỉnh trong cả nước có tốc độ tăng trưởng khá 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng lực, sáng tạo; tỉnh cần cụ thể hóa chủ trương, có phương án tổ chức, đồng bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dàm chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh triển khai hiệu quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục quan tâm thực hiện Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”.

Chú trọng thực hiện tốt công tác dự báo trong tình hình mới; quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tăng cường tuyên truyền, chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới công tác khoa giáo, quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực khoa giáo…

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất