Thứ Bảy, 20/4/2024
EVNPC
Thứ Tư, 17/5/2023 16:22'(GMT+7)

EVNHCMC tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2023 trong khối thi đua 7

Các đơn vị thành viên Khối thi đua 7 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023

Các đơn vị thành viên Khối thi đua 7 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023

Khối thi đua 7 - UBND TP.HCM gồm các đơn vị thành viên: Bưu điện Thành phố, Viễn thông Thành phố, Sở Ngoại vụ Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Tổng Công ty Điện lực Thành phố và Tổng Công ty Truyền hình cáp SCTV.

 Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được của năm 2022, đồng thời để thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua 7 cùng thống nhất thực hiện thắng lợi các nội dung giao ước thi đua năm 2023, như: Quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023; Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Khối, tham dự đầy đủ và đúng thành phần các hội nghị, hội Thảo, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động theo kế hoạch năm 2023 của  Khối thi; Thực hiện nghiêm túc các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo đúng thời gian quy định; Thường xuyên thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra và tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối; Phấn đấu 100% các đơn vị trong Khối Thi đua 7 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023.

EVNHCMC là thành viên tích cực của khối Thi đua 7 TP.HCM, luôn hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ do Ban Thi đua khen thưởng thành phố giao. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua được cấp ủy Đảng, các đoàn thể và lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Tổng công ty luôn chú trọng bám sát những nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành, tổ chức triển khai đồng bộ và phổ biến đến từng cán bộ, công nhân viên chức – người lao động để tạo sự đồng thuận và nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2022, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân thành phố. Năm 2023, EVNHCMC sẽ tiếp tục đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, liên tục, an toàn, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và phục vụ đời sống của nhân dân Thành phố, đồng thời tiếp tục đề án hiện đại hóa lưới điện và xây dựng lưới điện thông minh của TPHCM, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng điện và hoàn thành mục tiêu trở thành doanh nghiệp số toàn diện vào năm 2025./.

Theo evnhcmc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất