Thứ Năm, 18/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 22/1/2020 9:0'(GMT+7)

Gia Lai: Những kết quả nổi bật công tác tuyên giáo năm 2019

Đồng chí Lê Phan Lương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm hỏi và tặng quà các đơn vị và gia đình người có công tiêu biểu ở huyện Chư Prông nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đồng chí Lê Phan Lương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm hỏi và tặng quà các đơn vị và gia đình người có công tiêu biểu ở huyện Chư Prông nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ở từng góc độ, nội dung đã thể hiện rõ những kết quả nổi bật. 

Một là, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. 

Điểm mới của việc triển khai học tập nghị quyết là các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm yêu cầu viết thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết; tham mưu tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến, nhằm rút ngắn thời gian triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng đến cơ sở. 

Trong năm 2019, hầu hết các hội nghị cán bộ toàn tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu của tỉnh đến 17 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố; từ tháng 10/2019, đã thí điểm việc trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp xã (thuộc các huyện: Chư Păh, Chư Pưh và Ia Pa); bình quân mỗi kỳ hội nghị có gần 2.700 đại biểu tham dự.

Hai là, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thống nhất mẫu bản kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo Bác (mẫu đăng ký cho cán bộ lãnh đạo các cấp và mẫu dành cho cán bộ, công chức, viên chức) để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

Ba là, biên soạn và phát hành 11.500 cuốn“Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

 Bốn là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, phát hành 1.500 cuốn sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (Tập 8), nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước tạo sự lan tỏa, rộng khắp trong toàn tỉnh.

Năm là, triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn sách (ấn phẩm) “Đảng bộ tỉnh Gia Lai – từ Đại hội đến Đại hội”; Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 - những ký ức không quên”. Để các ấn phẩm đạt chất lượng tốt nhất, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai mời báo cáo viên Viện Lịch sử Đảng hướng dẫn công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng một cách cụ thể và chi tiết, khoa học.

Sáu là, biên soạn và xuất bản 1.500 cuốn chuyên san “Du lịch Gia Lai, tiềm năng và triển vọng”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để phát triển du lịch Gia Lai. 

Bảy là, tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở. Đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở về công tác tuyên truyền miệng theo hướng phân cấp, chuyển giao cho cấp huyện triển khai thực hiện trong thời gian tới. Báo cáo tình hình dư luận xã hội hàng tháng (gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương); tổ chức điều tra dư luận xã hội “Kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tám là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; công tác xã hội, từ thiện: xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình nghèo xã Krong, huyện Kbang; phối hợp với Quân cảng Sài Gòn thông tin tình hình Biển Đông và thăm hỏi, tặng 11 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng; 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng; xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Chư Pưh, trị giá mỗi căn nhà 80 triệu đồng; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, trị giá 10 triệu đồng; phối hợp với tập đoàn TNG tặng 70 chiếc xe đạp cho các cháu (học sinh Tiểu học và THCS huyện Chư Pưh) học sinh  nghèo vượt khó, trị giá hơn 100 triệu đồng...

*

Trong năm 2020, ngành tuyên giáo Gia Lai từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị khối tuyên truyền, khoa giáo tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng... 

Trong đó tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đối với nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, 11, 12 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2020: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường sử dụng lực lượng tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên không gian mạng nhằm triển khai các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao khả năng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là tiếp cận và sử dụng mạng xã hội VCNET của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực công tác tuyên giáo theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình công tác của Ban.

Tham mưu ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2020. Tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào tháng 5 năm 2020. Tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai biên soạn, xuất bản sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” – Tập 9.Biên soạn, xuất bản các sách “Đảng bộ tỉnh Gia Lai – từ Đại hội đến Đại hội”; Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 - những ký ức không quên”; “Mô hình hay- cách làm tốt”. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm  thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai;  Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh. 

Duy trì và nâng cao chất lượng giao ban công tác tuyên truyền, báo chí, dư luận xã hội hàng tháng, giao ban khoa giáo hàng quý. Dự thảo kế hoạch sơ kết các chương trình phối hợp, đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp. Tiếp tục triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại 4 xã (Ia Le, H’Ra, Ia Mơ, Chư A Thai).

Phối hợp, định hướng Trường Chính trị tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đặc biệt, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các ấn phẩm Đặc san Tư tưởng Văn hóa, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Bản tin sinh hoạt nhân dân. Đổi mới hình thức, nội dung trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Triển khai mô hình quản lý, điều hành điện tử giữa Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Kịp thời tổ chức hội nghị Báo cáo viên hàng tháng, cung cấp, định hướng công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên trước những vấn đề thời sự, chính trị nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Duy trì hiệu quả trang tài liệu điện tử ngành tuyên giáo. 

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất