Thứ Ba, 23/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 19/5/2022 13:18'(GMT+7)

Học tập và làm theo gương Bác, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững

Các đồng chí chủ trì Tọa đàm khoa học.

Các đồng chí chủ trì Tọa đàm khoa học.

Chủ trì Tọa đàm khoa học, có đồng chí Bùi Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Đà Lạt.

Về dự và tham luận có trên 80 đại biểu lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các trường Đại học, Cảo đẳng, các nhà khoa học, các em sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm khoa học, đồng chí Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh chủ đề buổi Toạ đàm khoa học: năm 2022, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã xác định chủ đề “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”; trên cơ sở đó, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ chí Minh của tỉnh năm 2022 cũng được xác định, đó là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”. 

Đồng chí Phạm S cũng đề nghị các nhà nghiên cứu, quý vị đại biểu tích cực đóng góp ý kiến để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề mà tọa đàm quan tâm đặt ra: Một là, làm rõ hơn những luận cứ khoa học liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Hai là, làm rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường;

Ba là, từ những luận cứ trên, làm rõ vấn đề, nêu giải pháp học tập và làm theo Bác trong thời gian tới nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Buổi Tọa đàm khoa học, có 25 đại biểu gửi bài về Ban tổ chức, trong đó 11 đại biểu tham luận trực tiếp, các nội dung tập trung giúp Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc: Hồ Chí Minh với quyền con người; Hồ Chí Minh – hành trình khát vọng; tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường đổi mới của Đảng và Nhân dân ta; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác; Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực tiễn phong trào tại Lâm Đồng; học tập tinh thần đổi mới , sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, người lao động trước yêu cầu mới; Thanh niên Lâm Đồng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập theo tư tưởng Hồ Chí Minh; tự hào thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh; tự lực, tự cường theo tư tưởng Hồ Chí Minh – tiền đề của độc lập tự do, khát vọng phát triển Trường Đại học Yersin; phản bác luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh,…

Phát biểu kết thúc Tọa đàm khoa học, đồng chí Bùi Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: buổi Tọa đàm của chúng ta được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt có ý nghĩa trong ngày kỷ niệm sinh nhật Bác, đây là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến Bác Hồ kính yêu. Tọa đàm cũng là dịp để tuyên truyền, cổ vũ mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân học tập và thực hiện tốt những di huấn của Người, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh, qua đây, góp phần cung cấp thêm cơ sở, căn cứ lý luận và thực tiễn cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương và mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Tọa đàm này sẽ góp phần tạo thêm niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh để thực hiện tháng lợi các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XII đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, trước mắt là năm 2022 theo chủ đề của tỉnh.

Hoàng Khôi
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất