Thứ Năm, 25/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 6/5/2022 8:0'(GMT+7)

Thái Bình: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Loan)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Loan)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tai 302 điểm cầu, với 45.148 đại biểu tham dự trong toàn tỉnh, trong đó có 42.860 đảng viên và 2.288 quần chúng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 với 2 phần chính: tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc. Đây là sự cụ thể hóa của tỉnh Thái Bình nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, trên cơ sở nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của tỉnh, nhất là thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2022 sâu rộng trong toàn tỉnh giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân được cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương Thái Bình thành tỉnh phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức học tập Chuyên đề năm 2022 theo hướng thường xuyên, liên tục, tự giác, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan quán triệt, triển khai Thông báo kết luận số 12-KL/TW, ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 18/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 03- NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển Thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Chuyên đề chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phương Loan

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất