Thứ Sáu, 21/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 24/5/2024 16:43'(GMT+7)

Hội nghị rút kinh nghiệm diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai toàn diện, làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn nhân sự tham gia tập huấn và các khối luyện tập. Các lực lượng đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong lễ chính thức; thể hiện được sự trang nghiêm, hùng mạnh, chính quy của Quân đội, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi.

Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã chủ động điều chỉnh kế hoạch tăng thêm các tuyến đường diễu binh đường phố để phục vụ nguyện vọng của đông đảo nhân dân và khách tham quan; qua đó khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng “chấn động địa cầu”; giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định sự phát triển lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang; góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, thành công của diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương. Từ khi xây dựng đề án, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; quá trình thực hiện nhiệm vụ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn; xây dựng ý chí quyết tâm đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm kết quả diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, năm 2025 cần làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) đạt được kết quả tốt nhất; cấp ủy, chỉ huy các cấp phải bám sát kế hoạch của Bộ, chủ động tuyển chọn lực lượng đúng theo tiêu chuẩn quy định; đồng thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để lan tỏa ý nghĩa các sự kiện.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất