Chủ Nhật, 21/7/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Hai, 18/11/2019 17:1'(GMT+7)

Hội thảo công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Trong những năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2019 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/8/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, các cấp ủy từ Trung ương tới cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT đạt được các kết quả tích cực. Cơ quan BHXH các cấp chủ động phối hợp với các phương tiện truyền thông đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT, lồng ghép nội dung về BHXH, BHYT trong nhiều chương trình. Ngành tuyên giáo, các ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại, tư vấn về BHXH, BHYT; tổ chức các cuộc thi các loại hình tuyên truyền về BHXH, BHYT...

Vệc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2019 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/8/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH đạt được kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp và các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức hàng nghìn cuộc triển khai học tập, tìm hiểu về các nội dung quan trọng của Nghị quyết theo các nhóm đối tượng tại cơ sở. Tổ chức trên 30 nghìn hội nghị tư vấn đối thoại, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện với trên 3 triệu lượt người tham gia. Các cơ quan truyền thông đại chúng các cấp đã có đăng tải, phát sóng trên 10 nghìn tin, bài, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện...

Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tính đến hết tháng 10/2019, cả nước có gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc là, đạt 97,5% kế hoạch giao, tăng 462 nghìn người so với tháng 12/2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, tăng 1,7% kế hoạch (tăng 36 nghìn người so với tháng 9/2019), đã có hơn 84,893 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ trên 89,6%). Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, cả nước đã có gần 5 trăm nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng hơn 02 lần so với kết quả 10 năm trước.

Các tham luận về công tác tuyên truyền BHXH, BHYT của các tỉnh, thành phố khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tập trung vào một số nhóm vấn đề: (1) Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tham mưu của ban tuyên giáo, cơ quan BHXH các cấp trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW; (2) Các giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp tuyên truyền giữa các ngành, đoàn thể, địa phương về công tác BHXH, BHYT; (3) Những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chính sách BHXH, BHYT; (4) Những vấn đề trọng tâm cần tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW trong thời gian tới. 

Hội thảo công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT là dịp để các cấp, các ngành xác định rõ hơn trách nhiệm trong tuyên truyền BHXH, BHYT đã được nêu trong các nghị quyết của Đảng; xây dựng định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm tốt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa, sâu, rộng, tích cực góp phần thực hiện BHXH, BHYT toàn dân./.

Đức Luận

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất