Thứ Bảy, 18/5/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 9/3/2023 14:51'(GMT+7)

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (ảnh DP)

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (ảnh DP)

Tham dự chủ trì hội thảo có đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các nhà khoa học.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an, thành phố Hà Nội đến các điểm cầu truyền hình tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 128 bài tham luận từ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các nhà nghiên cứu, khoa học, nhà báo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

SÁU ĐIỀU DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH- DI SẢN TINH THẦN VÔ GIÁ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. (ảnh DP)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Với lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện để trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Lúc còn sinh thời, Người đã nhiều lần trực tiếp đến thăm các đơn vị Công an, viết thư thăm hỏi, động viên, chỉ bảo ân cần về mọi mặt. Những tư tưởng, quan điểm toàn diện, sâu sắc của Người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, được toàn lực lượng Công an tổ chức nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Ngược dòng lịch sử, cách đây 75 năm, lực lượng Công an nhân dân vinh dự và tự hào nhận được Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tư cách người công an cách mạng”, trong thư của Người gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, đó là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép

Đối với công việc, phải tận tụy

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”

Sáu điều trên là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện của của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người công an cách mạng Việt Nam để thực hiện xuất sắc bổn phận, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Toàn cảnh hội thảo. (ảnh DP)

Trải qua các thời kỳ, dù trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây hay trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện thật tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập và thực hiện.

Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” luôn đạt được những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu; đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu toả sáng hình ảnh cao đẹp, phẩm chất trong sáng, mẫu mực của người chiến sỹ công an nhân dân làm theo lời Bác Hồ dạy.

Căn cứ vào kết quả thực hiện trong từng giai đoạn, từng nội dung, từng địa phương và cơ quan, đơn vị, Bộ Công an đã tiến hành các đợt sơ kết, tổng kết, trên cơ sở đó ban hành các chỉ thị, hướng dẫn để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phù hợp với tình hình mới. Quá trình thực hiện phong trào thi đua, lực lượng Công an nhân dân cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giám sát, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành và nhất là sự đồng tình, ủng hộ, động viên hết sức quý báu của các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội thảo  ( Ảnh: DP)

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, với tinh thần tiên phong và sáng tạo, phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã đạt được nhiều kết quả thật sự to lớn, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

75 năm đã đi qua, nhưng Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, mãi là tài sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân, là cấu phần quan trọng trong hệ thống lý luận của Đảng ta về cách mạng Việt Nam, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và của hệ thống chính trị có “đức”, có “tài”, có phẩm chất và năng lực, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

"Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy vừa qua chúng ta đã được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc và toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi đề nghị các đồng chí cần quán triệt những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng, trong đó tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo"; và "gương mẫu, đi đầu", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới" - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.

Nhà báo Hà Đăng tham luận “Sáu điều dạy của Bác, 51 chữ vàng” (ảnh DP)

Giáo sư Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận “Sáu điều Bác dạy Công an - tài sản tinh thần vô giá cần gìn giữ và phát huy trong toàn lực lượng để mãi mãi xứng đáng là “Công an nhân dân - bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (ảnh DP)

Nhà báo Hồng Vinh trình bày tham luận “Giá trị văn hóa trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” 

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an trình bày tham luận “Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ”tại hội thảo .(ảnh DP)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, các đại biểu cần quán triệt những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Trong đó, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo"; và "gương mẫu, đi đầu", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương : Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đã khái quát toàn diện bản chất, đặc trưng của người Công an cách mạng, đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

"Trải qua các giai đoạn cách mạng, việc học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sớm nhất, rộng lớn, hiệu quả, thường xuyên, liên tục của ngành công an," Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đọc đề dẫn hội thảo. (ảnh DP)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Qua hội thảo ngày hôm nay, cần phân tích, đánh giá, tập trung thảo luận, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, làm rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân hiện nay; nội dung tư tưởng Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng và đối với cán bộ, đảng viên nói chung.

Thứ hai, đánh giá kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công an các đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực công tác và thực tiễn chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ; làm rõ những hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Thứ ba, phân tích làm rõ hơn sự phát triển những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư, đề xuất phương hướng, giải pháp để tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ Công an nói riêng đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích, làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân hiện nay; nội dung tư tưởng Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng và đối với cán bộ, đảng viên nói chung. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn sự phát triển những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thảo đã thống nhất, đề xuất các phương hướng, giải pháp để tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

KHẲNG ĐỊNH QUYẾT TÂM SẮT ĐÁ, BỀN BỈ, MỘT LÒNG MỘT DẠ, TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU DẠY CỦA NGƯỜI

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá các báo cáo khoa học tại hội nghị đã một lần nữa làm rõ hơn ý nghĩa lịch sử, vai trò, vị trí, giá trị thực tiễn và giá trị thời đại của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân; nêu bật những thành tích to lớn của lực lượng công an nhân dân trong học tập, thực hiện, vận dụng sáu điều dạy; rút ra những bài học kinh nghiệm quý, những giải pháp thiết thực, phù hợp để tiếp tục phát huy và thực hiện trong thời gian tới; tạo động lực để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội thảo. (ảnh DP)

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trải qua các giai đoạn cách mạng, lực lượng công an đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động. Phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân được phát động và thực hiện sớm, thường xuyên, liên tục, lâu bền nhất, là trung tâm, cốt lõi để phát triển nội dung trong các phong trào thi đua khác.

Kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự góp phần to lớn xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Học tập và thực hiện sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Với ý nghĩa quan trọng đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 11/3/1948 là ngày truyền thống công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 5 lời thề danh dự của Công an nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn 75 năm qua đã chứng minh một chân lý: Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi là di sản tinh thần quý báu vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện tốt Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân một số nội dung quan trọng như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn kết phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong học tập và thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân.

Kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự góp phần to lớn xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. (ảnh DP)


Duy Phong

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất