Chủ Nhật, 16/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Bảy, 14/10/2017 14:54'(GMT+7)

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp người học hiểu được những vấn đề cơ bản và chung nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: Cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

- Hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình gồm 04 chuyên đề sau:

1. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - cơ sở hình thành và phát triển

2. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử

3. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

4. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới

Ngoài 04 chuyên đề quy định thống nhất chung, tuỳ theo đối tượng, yêu cầu và điều kiện của địa phương, cơ sở tổ chức nghe một số báo cáo về: Lịch sử địa phương, những cá nhân, tập thể tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thông báo thời sự, chính sách mới. Tổ chức cho người học đi tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, danh lam, thắng cảnh, để bổ sung thêm những hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC LỚP HỌC

Có thể mở chung cho các đối tượng (nêu ở mục II), nhưng tốt nhất là mở lớp cho từng loại đối tượng. Có thể tổ chức lớp tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc theo các đơn vị cơ sở, cụm cơ sở (xã, phường, thị trấn, trường học...).

Bố trí thời gian cần thiết để người học trao đổi, thảo luận, xác định rõ tránh nhiệm của bản thân.

V. THỜI GIAN MỞ LỚP: 03 ngày

- Giảng 04 chuyên đề (mỗi bài 1 buổi):                 02 ngày

- Trao đổi, thảo luận, thực hành       :                            0,5 ngày

- Nghe báo cáo bổ sung, hoặc tham quan thực tế:          0,5 ngày

VI. CHỈ ĐẠO MỞ LỚP

Chương trình bồi dưỡng chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thực hiện thống nhất trong cả nước.

Ban tuyên giáo tỉnh, thành uỷ có hình thức hướng dẫn thích hợp thực hiện chương trình sát với tình hình địa phương; giúp đội ngũ giảng viên nắm vững nội dung và phương pháp giảng dạy các bài trong chương trình.

Việc mở lớp do cấp uỷ quận, huyện và tương đương trực tiếp chỉ đạo. Ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có trách nhiệm tham mưu về nội dung và đề xuất danh sách giảng viên để cấp uỷ quyết định. Ban tuyên giáo cùng với ban tổ chức, văn phòng cấp uỷ và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch mở lớp.

Sau mỗi lớp học, trung tâm cùng với =ban tuyên giáo, ban tổ chức và văn phòng cấp uỷ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp uỷ cấp huyện và ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ. Tiếp tục theo dõi học viên vận dụng, phát huy kết quả học tập trong hoạt động thực tiễn.

Việc cấp giấy chứng nhận cho mỗi học viên theo quy định hiện hành.

Chương trình và tài liệu biên soạn mới này thay cho chương trình và tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành năm 2008.

Trong quá trình thực hiện chương trình, nếu có những điểm cần điều chỉnh, bổ sung, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương./.

 TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất