Thứ Năm, 23/5/2024
Bạn cần biết
Thứ Hai, 9/3/2020 10:58'(GMT+7)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tiếp tục đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, khai thác lợi thế của các phương thức tuyên truyền trực quan sinh động; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương - đặc biệt là các địa phương khu vực biên giới - trong việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII nhằm xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển của đất nước; đồng thời, là hoạt động hưởng ứng, chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang - nhất là lực lượng bộ đội biên phòng - để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, anh ninh biên giới quốc gia.

2. Yêu cầu

Cuộc thi trở thành một trong những sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, với sự tham gia, hưởng ứng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, trong và ngoài nước. Các tác phẩm tham gia dự thi có chất lượng tốt, có tính thẩm mỹ cao, sáng tạo, thỏa mãn các tiêu chí về bố cục, đường nét, ánh sáng và hiệu quả tuyên truyền, phải bám sát định hướng tuyên truyền về công tác biên giới quốc gia trên đất liền; không vi phạm quyền tác giả và các quy định pháp luật.

Cuộc thi diễn ra đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng chất lượng các tác phẩm dự thi. Tác phẩm đạt giải và tham gia triển lãm được sử dụng rộng rãi, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

II. NỘI DUNG

Giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người ở các vùng biên giới trên đất liền. Phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, sinh hoạt, lao động của nhân dân ta ở các địa phương khu vực biên giới, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo sinh sống; những nỗ lực, thành tựu của các địa phương - nhất là các địa phương khu vực biên giới - trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; sự hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật… giữa các tỉnh biên giới; những công trình văn hóa, hình ảnh cột mốc, hình ảnh các chiến sĩ biên phòng và người dân bảo vệ cột mốc biên giới; các loại hình nghệ thuật, các lễ hội, hình thức văn hóa dân gian khu vực biên giới trên đất liền; cuộc sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc của các lực lượng vũ trang Việt Nam trên vùng biên giới.

Tôn vinh những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, tấm gương “người tốt”, “việc tốt”; truyền thống hữu nghị, mối quan hệ hợp tác, hòa bình, phát triển giữa Việt Nam và các quốc gia có chung đường biên giới trên đất liền; các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đấu tranh phòng chống những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch liên quan đến biên giới, lãnh thổ Việt Nam.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, HÌNH THỨC TỔ CHỨC, GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 9/2020.

- Hạn nhận ảnh: đến hết ngày 18/9/2020.

- Thời gian chấm giải: tháng 9 - 10/2020.

- Tổng kết, trao giải thưởng, triển lãm: tháng 12/2020.

2. Đối tượng tham dự

Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam (thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký không được tham gia dự thi).

3. Hình thức tổ chức

Để hạn chế nhầm lẫn, sai sót, đồng thời nhằm tiết kiệm tối đa nguồn kinh phí, Ban Tổ chức xây dựng một trang web nhận tác phẩm dự thi (quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi).

4. Giải thưởng

- Gồm giải thưởng cho ảnh đơn và ảnh bộ:

+ 02 giải Nhất (ảnh đơn, ảnh bộ), mỗi giải gồm 01 Huy chương Vàng và Giấy Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

+ 03 giải Nhì, mỗi giải gồm 01 Huy chương Bạc và Giấy Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

+ 06 giải Ba, mỗi giải gồm 01 Huy chương Đồng và Giấy Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

+ 10 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm Giấy Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

- Đây là cuộc thi cấp quốc gia. Các tác phẩm chọn trưng bày triển lãm được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp Bằng Chứng nhận và được tính điểm cấp quốc gia theo Quy chế của Hội.

- Đơn vị tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để in ấn, xuất bản, phát hành nhằm phục công tác tuyên truyền biên giới lãnh thổ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Cuộc thi

Ban Chỉ đạo Cuộc thi gồm đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và một số chuyên gia mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín… Đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương là Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi

Ban Tổ chức Cuộc thi là đại diện lãnh đạo cấp Vụ/Cục của các ban, bộ, ngành: Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Văn phòng); Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm); Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng… Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương là đơn vị thường trực.

3. Ban Thư ký

Các thành viên là chuyên viên Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chủ trì, chỉ đạo, tổ chức Cuộc thi

- Giao Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế làm đầu mối thường trực Cuộc thi và thực hiện các nội dung liên quan gồm:

+ Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, đề xuất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi.

+ Phối hợp với Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Văn phòng Ban, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện. Đảm bảo kinh phí tổ chức Cuộc thi từ kinh phí tuyên truyền phân giới, cắm mốc Việt Nam - Campuchia năm 2020, từ nguồn xã hội hóa (nếu cần) theo đúng quy định pháp luật.

+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Cuộc thi.

4.2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Phối hợp chỉ đạo Cuộc thi.

- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến Cuộc thi.

4.3. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi.

- Phối hợp phát hành Thông báo, Thể lệ Cuộc thi.

- Giới thiệu thành viên Hội đồng Giám khảo.

- Xây dựng, điều hành trang web Cuộc thi; tổng hợp, lập danh sách tác giả, tác phẩm tham dự.

- Tham gia tổ chức và phục vụ chấm tác phẩm dự thi.

- Tổ chức họp báo phát động và tổng kết, trao giải, triển lãm.

4.4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác

- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi.

- Tham gia chấm tác phẩm dự thi.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện Cuộc thi./.

PHỤ LỤC
(Kèm theo Kế hoạch số 374-KH/BTGTW ngày 6/3/2020)

1. Tháng 2/2020

- Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi.

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi; thành lập các tiểu ban giúp việc: Ban Giám khảo, Ban Thư ký, Ban Hậu cần,…

- Xây dựng và thông qua Thể lệ Cuộc thi.

- Xây dựng dự toán kinh phí Cuộc thi.

- Xây dựng phần mềm điện tử thi trực tuyến.

2. Tháng 3/2020

- Họp báo công bố Cuộc thi: Công bố Thể lệ.

- Triển khai công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương (các đơn vị báo chí chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền).

3. Tháng 3 - 8/2020

- Kiểm tra, cập nhật kết quả hàng tuần.

- Đôn đốc việc triển khai tại các địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hỗ trợ thủ tục hành chính cho các tác giả trong việc đến các đồn biên phòng, các địa phương chụp, sáng tác ảnh.

- Tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, đăng tải các tư liệu tham khảo phục vụ cho Cuộc thi.

- Tổ chức chấm sơ khảo các tác phẩm; gửi các tác phẩm đạt chất lượng tốt về Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi để chấm vòng chung khảo.

4. Tháng 9/2020

- Tổ chức vòng chung khảo.

- Biên soạn nội dung in cuốn Sách ảnh các tác phẩm đoạt giải thưởng (biên tập ảnh, biên tập chữ, độc bông…).

- Phối hợp với Văn phòng Ban chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc xuất bản Sách ảnh.

5. Tháng 10 - 11/2020

- Hiệu đính cuốn Sách ảnh từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

- Phối hợp với Văn phòng Ban chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc xuất bản Sách ảnh.

- Chuẩn bị tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi (địa điểm, danh sách khách mời, công tác hậu cần, dự toán kinh phí…).

6. Tháng 12/2020

- Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi (dự kiến tổ chức tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội ngày 5 - 6/12/2020).

- Thanh quyết toán./.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất