Chủ Nhật, 21/4/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 25/3/2024 16:9'(GMT+7)

Khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tham luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Nêu "Giải pháp phát huy vai trò, thẩm quyền của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND trong việc quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương xây dựng cơ chế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, đây là một nội dung sát với thực tiễn trong tư duy đột phá, đổi mới của địa phương thời gian qua.

Năm 2023, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm hiện thực hóa thể chế dân chủ, trở thành một cấu phần quan trọng bậc nhất của quản trị địa phương, nhất là trên các phương diện đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát quyền lực nhà nước tại tỉnh.

Quảng Ninh đã tổ chức thành công 4 Kỳ họp, ban hành 68 Nghị quyết đúng, trúng, phù hợp với thực tiễn yêu cầu đổi mới phát triển của địa phương năm 2023, giữ vững đà tăng trưởng GRDP trên hai con số trong 9 năm liên tiếp (2015-2023) đạt 11,03%; gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng đầu Vùng đồng bằng sông Hồng, quy mô nền kinh tế đạt 315.839 tỷ đồng, đứng thứ 3 ở khu vực phía Bắc, tăng 1,5 lần so với năm 2020; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 3,1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm, HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 7 cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời triển khai 32 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời cung cấp thông tin cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh phục vụ công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

"Tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia đa chiều; xây dựng, triển khai chuẩn nghèo mới của tỉnh cao gấp 1,4 so mức chuẩn nghèo theo quy định của Trung ương về tiêu chí thu nhập. Chỉ số niềm tin của người dân đối với đảng, chính quyền Quảng Ninh qua điều tra xã hội học đạt trên 96%", đồng chí Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

ĐẶT QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀ TRỌNG TÂM

 Trình bày về "Một số kết quả nổi bật của HĐND tỉnh Hậu Giang trong năm 2023, nhất là vai trò của HĐND trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, định hướng đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh mang tính đồng bộ, thống nhất, toàn diện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 224 nghị quyết, với nhiều nghị quyết quan trọng, thể chế hóa chỉ đạo và chính sách mới của Trung ương, chính sách đặc thù của tỉnh, các vấn đề phát sinh trong điều hành của chính quyền, có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Các nghị quyết được ban hành kịp thời cụ thể hóa các chính sách mới theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ phù hợp tình hình thực tế của địa phương; đồng thời ban hành đồng bộ các chính sách đặc thù trên các lĩnh vực, nhất là 4 trụ cột phát triển của tỉnh nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Đồng chí Trần Văn Huyến cho rằng, những đổi mới trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hậu Giang, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Qua đó, trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt một số kết quả quan trọng, nổi bật và toàn diện.

Thời gian tới, HĐND tỉnh Hậu Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, pháp luật của Nhà nước và triển khai có hiệu quả vào cuộc sống, nhất là thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng, đẩy mạnh liên kết vùng bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Song hành với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kiên trì cải cách hành chính; xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh theo hướng đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, đột phá, đổi mới, sáng tạo, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp là trọng tâm; triển khai thực hiện có kết quả thực chất 3 nhiệm vụ đột phá là: Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; Đưa nghị quyết HĐND tỉnh vào cuộc sống; Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố và sự điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối hợp tham mưu của các sở, ngành, địa phương, các chính sách của Thành phố thích nghi với sự thay đổi, tận dụng cơ hội mới của nền kinh tế thế giới đang đi đúng hướng và phát huy tác dụng. Nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đang hồi phục một cách ổn định, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá.

Năm 2023 là năm có dấu ấn quan trọng đối với Thành phố khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng yếu của toàn hệ thống chính trị. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã chủ động tham mưu chuẩn bị trước các kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết ngay khi Quốc hội vừa thông qua, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết…

Năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức 5 kỳ họp và thảo luận, thông qua 249 Nghị quyết, trong đó có 6 Nghị quyết về tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố; hai Nghị quyết về tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và tăng tốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

"Việc thông qua và triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố để thực hiện Nghị quyết số 98 là đòn bẩy hết sức hiệu quả để Thành phố tận dụng cơ hội phát triển nhanh và bền vững. Nhiều Nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực ngay sau khi triển khai", đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, các cơ chế, chính sách đặc thù đang dần phát huy giá trị thực tiễn. Lãnh đạo Thành phố đã, đang tiếp tục tập trung triển khai các nội dung để đưa cơ chế chính sách vào cuộc sống phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tới đây, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục cùng đồng hành với Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh công tác tham mưu ban hành nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 98 nhằm sớm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mà Quốc hội giao cho Chính phủ, bộ ngành quy định...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành, bước vào những tháng đầu tiên của năm 2023, Bắc Giang cũng như các địa phương khác trong cả nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, bước vào quý II, tỉnh đã chủ động tập trung các nguồn lực, tháo gỡ nhiều "nút thắt", "điểm nghẽn". Do đó, kinh tế Bắc Giang đã có sự phục hồi kể từ quý II với mức tăng trưởng cả năm đạt 13,45%, đứng đầu cả nước.

Năm 2023, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 5 kỳ họp, trong đó có 3 kỳ chuyên đề, đã quyết nghị ban hành 88 nghị quyết quan trọng, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đúng quy định của pháp luật, giúp khơi thông, giải phóng các nguồn lực, tạo động lực mới cho thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, đồng thời, tổ chức đánh giá toàn diện thực trạng, tình hình thi hành pháp luật, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nổi cộm thông qua hoạt động giám sát, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đồng hành cùng UBND tỉnh khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế…

TẠO NIỀM TIN CỦA CỬ TRI

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành cho biết, trong bối cảnh khó khăn, nhiều thách thức, có được những kết quả nổi bật như vậy là do HĐND tỉnh luôn xác định đúng vai trò, chức năng và vị thế trong việc quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương.

Các nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh cũng như quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát triển của từng ngành, lĩnh vực đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh được ban hành sát với tình hình thực tiễn, phản ảnh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Một trong những nguyên nhân đưa tới thành công là công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh được tiếp tục đổi mới, nghiêm túc, thực chất, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả. Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, ngoài tiếp xúc cử tri thường lệ trước, sau các kỳ họp, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách dự kiến ban hành, góp phần tăng tính hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, nhất là nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù...

Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao vai trò của HĐND tỉnh, thành phố, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, từ thực trạng tình hình hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn, để tăng cường hoạt động giám sát của Tổ đại biểu, phát rằng cần tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, khắc phục những hạn chế, tồn tại được kiến nghị qua giám sát; tiếp tục tái giám sát hoặc đưa những nội dung đó ra chất vấn tại kỳ họp thường lệ của HĐND để làm rõ trách nhiệm, để vấn đề được giải quyết thỏa đáng, tạo niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử. Đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức, phương thức giám sát theo hướng chất lượng, hiệu quả, trong đó chú trọng đổi mới từ việc xây dựng đề cương giám sát và báo cáo; quản lý, theo dõi có hiệu quả các kiến nghị sau giám sát.

Đặc biệt, cần rà soát, tổng hợp kỹ việc thực hiện các kết luận chất vấn, giải trình trước đó để làm rõ trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, việc thực hiện chức trách của các cơ quan có liên quan; nâng cao kỹ năng chất vấn cho đại biểu HĐND; thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức về quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu HĐND, chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng thảo luận, chất vấn, giải trình cho đại biểu HĐND, tránh tâm lý ngại va chạm của đại biểu…/.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất