Thứ Bảy, 15/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 24/2/2022 15:44'(GMT+7)

Khánh Hòa: Học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 24/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo đó, Nghị quyết đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; đến năm 2045 là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á; là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là thành phố đáng sống, nơi Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; là một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và việc thực hiện phát thải khí nhà kính về mức 0.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, Khánh Hòa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế  - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của cả nước, xác định rõ vai trò của tỉnh, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Sau khi xem xét, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là kết quả sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, Bộ Chính trị đối với tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Để sớm đưa Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, đáp ứng được kỳ vọng của Trung ương, mở ra cơ hội và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, như: một là, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các quan điểm, định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và quân, dân Khánh Hòa; hai là, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 cấp tỉnh để chỉ đạo và tham mưu Tỉnh ủy việc tổ chức triển khai Nghị quyết; bám sát các định hướng để ban hành các Chương trình hành động cụ thể hóa nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương với thời gian, lộ trình cụ thể; ba là, phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành để tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Nghị quyết đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; bốn là, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh; năm là, định kỳ sơ, tổng kết và kịp thời kiến nghị Trung ương chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;..../.

Thùy Trinh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất